Categorie: teksten

Politieke crisis

Op kosten van de arbeiders Het is er al zodanig ingepeperd, dat er niet eens meer gereageerd wordt wanneer politici, patroons en media voor de zoveelste keer ons land voorstellen als een belastingenslokop. De Tijd presteert het in een artikel…

Wij de lasten, zij de lusten

Belgische werknemer kan nooit genoeg presteren In de laatste 50 jaar van de vorige eeuw nam het jaarlijks aantal werkuren per werknemer in België af met 33%. De productiviteit steeg met 650%. In diezelfde tijdspanne namen de brutolonen van werknemers…

Opgang strijd en opkomst nieuwe linkse formaties

Nieuwe linkse formaties: van protest naar politiek alternatief In een groeiend aantal landen waren er opvallende uitslagen voor nieuwe linkse partijen en samenwerkingsverbanden. Het bevestigde dat het bewustzijn van de arbeidersbeweging in laatste instantie bepaald wordt door de materiële condities…

Europa verenigd door crisis?

Europese Unie: een unie van de baten, niet van de lasten Het epicentrum van de economische storm is al enige tijd de Atlantische Oceaan over gestoken. In IJsland werd de gigantische banksector, 14 keer het BBP, van de kaart geveegd.…

Economische illusies doorprikt

Illusies in economische tijgers, ruimen plaats voor sociale explosies In 2000 was het inkomen van de 10% rijkste bewoners van de OESO landen negen keer groter dan dat van de 10% armste, tegenover 7 keer 25 jaar eerder.(1) Volgens de…

Inleiding

Inleiding De volgende weken en maanden, in aanloop naar haar tweejaarlijks congres van eind november, zal de Linkse Socialistische Partij de voor de klassenstrijd relevante ontwikkelingen van de voorbije turbulente periode evalueren. We doen dit voor België, waar we het…

Ruimte voor een nieuwe arbeiderspartij

Zowel in het ABVV als in het ACV groeit een geradicaliseerde laag die niet langer bereid is zomaar voor alles te moeten opdraaien. De overwinningen bij Bayer, eind 2009 en later Inbev, in het begin van 2010, hebben aangetoond dat…

ACV. Van wat van ons is, blijf je af

De ABVV leiding verstopt haar reformisme achter een laagje radicaliteit, het ACV komt er openlijk voor uit, althans Claude Rolin in Le Soir.(141)  Ook hij zegt dat het niet de arbeiders en de uitkeringsgerechtigden zijn die de crisis hebben veroorzaakt,…