Marxisme Vandaag

Welkom op marxisme.be. Hier vind je het marxistisch archief van LSP met algemene inleidingen op het marxisme, klassieke teksten en documenten van onze stroming (1e rechterkolom). Marxisme.be is ook een uitgever van boeken en brochures (2e rechterkolom bovenaan). Tenslotte is er een tweemaandelijks online magazine ‘Marxisme Vandaag’ waarop je je kan inschrijven. De artikels van dat online magazine verschijnen ook op deze site.

Bedreigt #MeToo de seksuele vrijheid of promoot ze die juist?

Op 9 januari publiceerde Le Monde een vrije tribune ondertekend door 100 vrouwen, onder wie de bekendste Catherine Deneuve is. De tekst stelt dat #MeToo, in Frankrijk #BalanceTonPorc, is ontwikkeld tot een heksenjacht die de seksuele vrijheid bedreigt en een terugkeer aankondigt van een moralistisch en puriteins ideeëngoed. De controverse breekt meteen in alle kracht los.

Dossier door Anja Deschoemacker

Professor Anne Morelli versus #MeToo. Een reactie

Anne Morelli. Foto: Wikimedia.

Knack interviewde (17/01) Anne Morelli, één van de Belgische ondertekenaars van de tribune van de 100 vrouwen rond Catherine Deneuve die reageerden op #MeToo. Morelli, een gekende linkse professor aan de ULB, waarschuwt in het interview voor “puriteins feminisme”. Ze stelt, zoals in de tribune, dat #MeToo “terecht aandacht vraagt voor seksueel geweld,” maar dat het inmiddels uit de hand is gelopen.

Reactie door Anja Deschoemacker

Internationale vrouwendag als deel van de strijd voor socialisme

Het waren de Russische vrouwelijke textielarbeidsters die 100 jaar geleden, op 8 maart 1917, de Februarirevolutie inluidden. Naar aanleiding van internationale vrouwendag trokken ze in Petrograd massaal de straat op in een betoging langs de fabrieken als protest tegen uit de pan swingende voedselprijzen naar aanleiding van de oorlog. Het was het begin van een periode van intense strijd die zou uitmonden in de machtsovername door de sovjets en de vestiging van de eerste arbeidersstaat.

Dossier door Anja Deschoemacker

Internationale Vrouwendag

In 1920 schreef de Russische socialiste Alexandra Kollontai een uitgebreide tekst over de internationale vrouwendag waarbij onder meer wordt ingegaan op de oorsprong van deze dag. Kollontai legt uit waarom het een dag van strijd voor vrouwenrechten is, maar ook een dag van strijd voor een andere samenleving. Het artikel hieronder werd naar aanleiding van de Internationale vrouwendag vertaald door Marxisme.Be