Marxisme Vandaag

Welkom op marxisme.be. Hier vind je het marxistisch archief van LSP met algemene inleidingen op het marxisme, klassieke teksten en documenten van onze stroming (1e rechterkolom). Marxisme.be is ook een uitgever van boeken en brochures (2e rechterkolom bovenaan). Tenslotte is er een tweemaandelijks online magazine ‘Marxisme Vandaag’ waarop je je kan inschrijven. De artikels van dat online magazine verschijnen ook op deze site.

1917-2017. 100 jaar later: het belang van de Russische Revolutie vandaag

Op 28 juli 1917, kort voor de Oktoberrevolutie, titelde het Belgische dagblad ‘Le Bruxellois’: “Russische revolutie: de dreigende vulkaan.” Op 10 september laatstleden omschreef premier Charles Michel een nieuwe vijand van ons land: “In verschillende landen, ook in België, maken we een terugkeer van het communisme mee, dat de individuele vrijheden vernietigt en altijd heeft geleid tot meer armoede en sociale achteruitgang.” Sociale achteruitgang: daar kent Charles Michel iets van. In het kapitalistische België leeft 15% onder de armoedegrens en 20% kent een armoederisico. De rechtse regering heeft de tendens niet gekeerd, integendeel. Honderd jaar na de Russische Revolutie kijken we terug op de verworvenheden en hoe die afgedwongen werden. Dossier door Julien (Brussel)

Voorwoord op ‘Lessen van oktober’

Bestel nu al je exemplaar van ‘Lessen van oktober’ via onze webshop. Het boek is beschikbaar vanaf 20 oktober

In 1917 werden de Russische kapitalisten en semi-feodale elite van de macht verdreven. Het blijft 100 jaar later de grootste gebeurtenis uit de menselijke geschiedenis. Het werd bekomen door een socialistische revolutie onder leiding van de arbeidersklasse, die op haar beurt geleid werd door een eigen democratisch georganiseerde partij: de Bolsjewieken. Voor het eerst in de geschiedenis van de klassensamenlevingen werd een einde gemaakt aan de heerschappij door een minderheid. Het legde de basis om miljoenen mensen uit een leven van honger en bittere armoede te halen.

Waarom wij het referendum in Catalonië steunen… en N-VA minder enthousiast is

Spreidstand van N-VA in België en nu ook rond Catalonië: behoud besparingspolitiek voor N-VA belangrijker dan het zelfbeschikkingsrecht

Op 1 oktober is een door de Spaanse staat illegaal verklaard referendum voor de onafhankelijkheid van Catalonië gepland. De aanloop ernaar verloopt rumoerig, met sterk opgedreven repressie vanwege de nationale staat en een massaal verzet hiertegen onder de Catalaanse bevolking. We publiceerden hierover reeds verschillende artikels en verklaringen, o.a. vanwege onze Spaanse zusterorganisatie. Hier willen we bekijken hoe de N-VA, de dominante kracht in het hedendaagse Vlaams-nationalisme, zich ertoe verhoudt.

Dossier door Anja Deschoemacker.