Categorie: teksten

Burgerij, kleinburgerij en arbeidersklasse

Uit: ‘The Only Road for Germany’ geschreven in september 1932 en gepubliceerd in de VS in april 1933. Vertaald door marxisme.be (december 2003)   Elke ernstige analyse van de politieke situatie moet vertrekken van de wederzijdse relaties tussen de drie…

Hoe Mussolini triomfeerde

Uit ‘What Next? Vital Question for the German Proletariat’, 1932. Vertaald door marxisme.be (december2003)   Op een ogenblik dat de “normale” politionele en militaire middelen van de burgerlijke dictatuur, samen met hun parlementaire rookgordijnen, niet langer volstaan om de samenleving…

Wat is fascisme?

Uittreksels uit een brief aan een Engelse kameraad, 15 november 1931. Gepubliceerd in ‘The Militant’, 16 januari 1932. Vertaald door marxisme.be (december 2003)   Wat is fascisme? De term vindt haar oorsprong in Italië. Waren alle vormen van contrarevolutionaire dictaturen…

Inleiding

Het fascisme is een politieke stroming die zich vooral op de kleinburgerij baseert en die door de burgerij wordt gebruikt om de arbeidersbeweging volledig te atomiseren. Het breken van de georganiseerde arbeidersbeweging wordt pas mogelijk na fundamentele nederlagen waardoor het…

Inleiding

Marxisten zien de geschiedenis nooit als een afgewerkt gegeven. Ook onder bijzonder moeilijke omstandigheden blijft de geschiedenis er één van klassenstrijd. Nadat het revolutionaire potentieel in Italië niet had geleid tot een arbeidersdemocratie en de fascisten de macht konden overnemen,…

Potentieel van strijd op sociaal en politiek vlak

Het Interprofessioneel Akkoord Maar eerst zal de regering nog een aantal hordes moeten nemen. De gemeenteraadsverkiezingen waarbij alle ogen gericht zijn op de NVA, het opstellen van een besparingsbegroting, en dan het Interprofessioneel akkoord. Het patronaat wil daarin opnieuw de…

Besparingen op alle niveaus

Een land van wachtlijsten Dankzij de sociale zekerheid, werd België lange tijd als een sociaal paradijs beschouwd. Decennia van besparingen hebben dat beeld bij gesteld. Volgens Eurostat zit ons land procentueel in uitgaven voor sociale bescherming (8ste plaats met 19,3%…

Besparingen botsen op verzet en strijd

Geen wittebroodsweken voor Di Rupo Tot zover tracht de burgerij het huis te redden door te tonen dat de wensen van de Vlaamse kleinburgerij, ook federaal, met de traditionele partijen en in samenwerking met de vakbondstop, doorgevoerd kunnen worden. Het…

De nationale kwestie

De nationale kwestie LSP/PSL besteedt meer dan enig andere linkse partij aandacht aan een uitgewerkte analyse en programma voor de nationale kwestie. Dat is ook noodzakelijk: de arbeidersbeweging in België heeft zich in haar visie en benadering van de nationale…