Categorie: Partijdocumenten

Op deze pagina vind je verwijzingen naar perspectieventeksten en andere partijdocumenten vanop congressen en conferenties. LSP organiseert om de twee jaar een congres waar onder meer een perspectieventekst wordt bediscussieerd. In de jaren tussen twee congressen houden we doorgaans een conferentie waarop een specifiek thema diepgaander wordt bediscussieerd. Verder zijn er ook internationale bijeenkomsten van het CWI.

Focus op Brussel

Eind november hield LSP regionale congressen. Deze congressen werden voorbereid met een nationale perspectieventekst en doorgaans een regionale politieke en organisatorische evaluatie. In Brussel werd voor het regionale congres ook een lokale perspectieventekst geschreven waarin wordt stilgestaan bij de belangrijkste…

De wereldsituatie en taken van het CWI

Begin december vond een internationale bijeenkomst van het CWI plaats. Dit International Executive Committee (IEC) vormt de leiding die wordt verkozen op de vierjaarlijkse wereldcongressen. In het kader van de bijeenkomst werd een uitgebreide perspectieventekst opgemaakt en bediscussieerd. We publiceren…

LSP-congrestekst 2012

Aan de vooravond van nieuwe, nog heviger conflicten beginnen de klassentegenstellingen zich ook op het politieke terrein te uiten. Structurele crisis kapitalisme vereist socialistisch programma!

10de wereldcongres CWI

Begin december 2010 vond het 10de wereldcongres van het CWI plaats. We publiceren verslagen van belangrijke discussies. > Wereldrelaties. “Alles is veranderd, volkomen veranderd” > Europa in een veranderd economisch, sociaal en politiek landschap > Toenemende spanningen in Azië >…