Categorie: Partijdocumenten

Op deze pagina vind je verwijzingen naar perspectieventeksten en andere partijdocumenten vanop congressen en conferenties. LSP organiseert om de twee jaar een congres waar onder meer een perspectieventekst wordt bediscussieerd. In de jaren tussen twee congressen houden we doorgaans een conferentie waarop een specifiek thema diepgaander wordt bediscussieerd. Verder zijn er ook internationale bijeenkomsten van International Socialist Alternative.

Tien jaar na grote recessie: geen rust voor de burgerij

Begin en midden december organiseerde LSP regionale congressen of algemene vergaderingen om de lokale werking te bespreken en plannen te maken voor de komende periode. Uiteraard gebeurde dit aan de hand van een politieke discussie over de periode waarin we…

Focus op Brussel

Eind november hield LSP regionale congressen. Deze congressen werden voorbereid met een nationale perspectieventekst en doorgaans een regionale politieke en organisatorische evaluatie. In Brussel werd voor het regionale congres ook een lokale perspectieventekst geschreven waarin wordt stilgestaan bij de belangrijkste…

De wereldsituatie en taken van het CWI

Begin december vond een internationale bijeenkomst van het CWI plaats. Dit International Executive Committee (IEC) vormt de leiding die wordt verkozen op de vierjaarlijkse wereldcongressen. In het kader van de bijeenkomst werd een uitgebreide perspectieventekst opgemaakt en bediscussieerd. We publiceren…