Categorie: Partijdocumenten

Op deze pagina vind je verwijzingen naar perspectieventeksten en andere partijdocumenten vanop congressen en conferenties. LSP organiseert om de twee jaar een congres waar onder meer een perspectieventekst wordt bediscussieerd. In de jaren tussen twee congressen houden we doorgaans een conferentie waarop een specifiek thema diepgaander wordt bediscussieerd. Verder zijn er ook internationale bijeenkomsten van het CWI.

10de wereldcongres CWI

Begin december 2010 vond het 10de wereldcongres van het CWI plaats. We publiceren verslagen van belangrijke discussies. > Wereldrelaties. “Alles is veranderd, volkomen veranderd” > Europa in een veranderd economisch, sociaal en politiek landschap > Toenemende spanningen in Azië >…

Interne discussie met een groep leden in Luik

We publiceren alle teksten met betrekking tot een discussie die begin 2010 plaats vond naar aanleiding van de naamsverandering van onze krant. Een groep leden uit Luik maakte daaromtrent een motie op. Dit heeft geleid tot een discussie met verschillende…

2010 wie zal de systeemcrash betalen?

Vooruitzichten voor het kapitalisme en de taken van de arbeidersbeweging in België Deze tekst is een actualiteitsresolutie ter voorbereiding van de districtscongressen van de Linkse Socialistische Partij van eind februari 2010. Voor het internationale gedeelte verwijzen we graag naar de…