Categorie: interne documenten LSP

Tien jaar na grote recessie: geen rust voor de burgerij

Begin en midden december organiseerde LSP regionale congressen of algemene vergaderingen om de lokale werking te bespreken en plannen te maken voor de komende periode. Uiteraard gebeurde dit aan de hand van een politieke discussie over de periode waarin we…

Focus op Brussel

Eind november hield LSP regionale congressen. Deze congressen werden voorbereid met een nationale perspectieventekst en doorgaans een regionale politieke en organisatorische evaluatie. In Brussel werd voor het regionale congres ook een lokale perspectieventekst geschreven waarin wordt stilgestaan bij de belangrijkste…

LSP-congrestekst 2012

Aan de vooravond van nieuwe, nog heviger conflicten beginnen de klassentegenstellingen zich ook op het politieke terrein te uiten. Structurele crisis kapitalisme vereist socialistisch programma!

Interne discussie met een groep leden in Luik

We publiceren alle teksten met betrekking tot een discussie die begin 2010 plaats vond naar aanleiding van de naamsverandering van onze krant. Een groep leden uit Luik maakte daaromtrent een motie op. Dit heeft geleid tot een discussie met verschillende…