Categorie: Partijdocumenten

Op deze pagina vind je verwijzingen naar perspectieventeksten en andere partijdocumenten vanop congressen en conferenties. LSP organiseert om de twee jaar een congres waar onder meer een perspectieventekst wordt bediscussieerd. In de jaren tussen twee congressen houden we doorgaans een conferentie waarop een specifiek thema diepgaander wordt bediscussieerd. Verder zijn er ook internationale bijeenkomsten van het CWI.

Oudere teksten

We publiceren links naar oudere documenten van congressen, conferenties en internationale bijeenkomsten.