Categorie: Interessante teksten

Op deze pagina vind je teksten en analyses over diverse thema’s. Het gaat om belangwekkende teksten of uitgebreidere analyses.

Antisemitisme: wat het is en hoe het te bestrijden

De storm van beschuldigingen tegen Jeremy Corbyn en anderen rond antisemitisme is uiteraard politiek gemotiveerd. Maar het leidt ook tot vragen over hoe antisemitisme kan gedefinieerd worden en hoe we het kunnen bestrijden. Het zorgt voor een hernieuwd debat over…

Klasse en ras: marxisme, racisme en de klassenstrijd

We publiceren een dossier van de Workers & Socialist Party (WASP) uit Zuid-Afrika, aanvankelijk gepubliceerd in 2016. Het dossier handelt over ras en racisme. We starten met een inleiding over de marxistische benadering van deze belangrijke kwesties aan de hand…

Godsdienst en samenleving. Een socialistische visie

De afgelopen dagen werd opnieuw veel gediscussieerd over de rol van religie in de samenleving. Socialisten respecteren religieuze opvattingen. We vertrekken ook in onze analyses van godsdienst van een materialistisch standpunt, Marx vatte het materialisme als volgt samen: “Het is…

Marxisme en ecologie

Ten onrechte wordt vaak gezegd dat het marxisme niet bezorgd is om het milieu of nog dat marxisten enkel kijken naar economische groei als antwoord op armoede en behoeften. Dit is niet correct. Op basis van de werken van Marx…

Voorwoord uit het boek “PVDA en LSP”

LSP publiceert een tekst die in de herfst van 2013 werd geschreven als politieke voorbereiding op een electorale doorbraak van PVDA in de verkiezingen van mei 2014. Met twee verkozenen in het federale, twee in het Waalse en vier in…

Vraag en antwoord over nationaliseringen

Nationaliseringen zijn belangrijk om tot het socialisme te komen. Het is weinig verrassend dat de kapitalistische klasse en hun media een constante strijd voeren om het idee te discrediteren. Het ANC is zelfs gestopt om de term te gebruiken. Maar…

Welke politieke perspectieven voor de kunstsector?

Het doel van deze tekst is om het debat te voeren over de huidige situatie in de artistieke sector. Ik heb informatie verzameld en geef enkele voorbeelden om de context te beschrijven, naast bedenkingen om een politieke invulling te geven.…

Klassenstrijd en onderdrukking op basis van kaste

In 2013 besloot de Britse regering om discriminatie op basis van kaste op te nemen als amendement in de wet over gelijke kansen uit 2010. Een alliantie van conservatieve parlementsleden en ‘verantwoordelijken van gemeenschappen’ die zich op kasten baseerden, slaagde…