Categorie: Interessante teksten

Op deze pagina vind je teksten en analyses over diverse thema’s. Het gaat om belangwekkende teksten of uitgebreidere analyses.

80ste verjaardag van Trotski’s “In Defence of Marxism”

Leon Trotski’s “In Defence of Marxism” is een boek dat elke marxist moet bestuderen. Het is een verzameling brieven en sleuteldocumenten van een scherp debat binnen de Socialist Workers Party in de VS in 1939-40. Door Per-Åke Westerlund (Rättvisepartiet Socialisterna,…

De oorsprong van racisme

We publiceren een licht aangepaste versie van een uitgave van Blokbuster uit 1993. Het ging om een brochure geschreven door Jo Coulier, historicus en lid van de nationale stuurgroep van Blokbuster. Vandaag is Jo vakbondsafgevaardigde aan de VUB. We hebben…

Voorwoord op ‘Socialisme: van utopie tot wetenschap’

“Socialisme: van utopie tot wetenschap” verdient het om gelezen en bestudeerd te worden door socialisten, werkenden en jongeren met interesse in socialistische ideeën. Het boek helpt ons om de ontwikkeling van het socialisme te begrijpen en de taken van de…

Antisemitisme: wat het is en hoe het te bestrijden

De storm van beschuldigingen tegen Jeremy Corbyn en anderen rond antisemitisme is uiteraard politiek gemotiveerd. Maar het leidt ook tot vragen over hoe antisemitisme kan gedefinieerd worden en hoe we het kunnen bestrijden. Het zorgt voor een hernieuwd debat over…

Klasse en ras: marxisme, racisme en de klassenstrijd

We publiceren een dossier van de Workers & Socialist Party (WASP) uit Zuid-Afrika, aanvankelijk gepubliceerd in 2016. Het dossier handelt over ras en racisme. We starten met een inleiding over de marxistische benadering van deze belangrijke kwesties aan de hand…

Godsdienst en samenleving. Een socialistische visie

De afgelopen dagen werd opnieuw veel gediscussieerd over de rol van religie in de samenleving. Socialisten respecteren religieuze opvattingen. We vertrekken ook in onze analyses van godsdienst van een materialistisch standpunt, Marx vatte het materialisme als volgt samen: “Het is…