Categorie: historisch

100ste verjaardag van de Linkse Oppositie

De eerste stappen in de open strijd tussen revolutionaire marxisten en antirevolutionaire bureaucratische krachten 15 oktober 1923. Een groep van 46 prominente Sovjetleiders stuurt een verklaring naar de leiding van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Ze bekritiseerden de economische...