Categorie: Interessante teksten

Op deze pagina vind je teksten en analyses over diverse thema’s. Het gaat om belangwekkende teksten of uitgebreidere analyses.

Voorwoord uit het boek “PVDA en LSP”

LSP publiceert een tekst die in de herfst van 2013 werd geschreven als politieke voorbereiding op een electorale doorbraak van PVDA in de verkiezingen van mei 2014. Met twee verkozenen in het federale, twee in het Waalse en vier in…

Vraag en antwoord over nationaliseringen

Nationaliseringen zijn belangrijk om tot het socialisme te komen. Het is weinig verrassend dat de kapitalistische klasse en hun media een constante strijd voeren om het idee te discrediteren. Het ANC is zelfs gestopt om de term te gebruiken. Maar…

Welke politieke perspectieven voor de kunstsector?

Het doel van deze tekst is om het debat te voeren over de huidige situatie in de artistieke sector. Ik heb informatie verzameld en geef enkele voorbeelden om de context te beschrijven, naast bedenkingen om een politieke invulling te geven.…

Klassenstrijd en onderdrukking op basis van kaste

In 2013 besloot de Britse regering om discriminatie op basis van kaste op te nemen als amendement in de wet over gelijke kansen uit 2010. Een alliantie van conservatieve parlementsleden en ‘verantwoordelijken van gemeenschappen’ die zich op kasten baseerden, slaagde…

De strijd voor arbeidsduurvermindering

De eis van arbeidsduurvermindering zit ingebakken in de arbeidersbeweging. Het is op deze basis dat de Tweede Internationale tot stand kwam, de eis van een achturendag werkte bijzonder mobiliserend en verenigend. Vandaag blijft dit een belangrijke eis. In dit dossier…

Lenin: actueler dan ooit

In de januari-februari editie van maandblad Vonk, het 50ste nummer, verscheen toen een dossier door Eric Byl over Lenin. De aanleiding was de 60ste verjaardag van het overlijden van Lenin in 1924. De tachtiger jaren betekenen voor België en heel…

“Iskra” en de geboorte van het Bolsjewisme

In de zomer van 1983 publiceerde maandblad Vonk een dossier dat vertaald was uit de Britse Militant. Het gaat om een tekst over het ontstaan van de Bolsjewieken en de rol hierin van de krant Iskra. De geschiedenis van de…

Grondslagen van het wetenschappelijk socialisme

In Vonk nummer 43 (maart-april 1983) verscheen een uitstekende algemene inleiding tot het marxisme. Ook deze tekst is geschreven door François Bliki. Karl Marx en Friedrich Engels waren de grondleggers van het historisch materialisme (nu algemeen het marxisme genoemd) dat…