Categorie: Interessante teksten

Op deze pagina vind je teksten en analyses over diverse thema’s. Het gaat om belangwekkende teksten of uitgebreidere analyses.

Intellectuelen en Socialisme

We kijken terug hoe onze stroming doorheen haar geschiedenis bepaalde thema’s aanpakte. Dit kadert in een werk van langere adem om een deel van onze archieven digitaal beschikbaar te maken. We starten met een tekst uit april 1978 geschreven door…

Wat ze je niet vertellen over het kapitalisme

Sinds de jaren 1980 werd een extreem vrijemarktbeleid (ook wel neoliberaal beleid genoemd) gevoerd in de belangrijkste kapitalistische economieën die zich op het Anglo-Amerikaanse model baseren. Recenter hebben ook andere landen zoals Duitsland, Zweden,… zich op hetzelfde pad begeven. De…

Tien jaar na de aanslagen van 11 september in de VS

De bloedige terroristische aanslagen van 11 september 2001 in New York, Pennsylvania en Washington vormden een belangrijk historisch ogenblik. In de nasleep van deze terreurdaden begon het VS-imperialisme een slachtpartij in Afghanistan en Irak. Sommigen dachten dat de enige overblijvende…

Revolutie: wat het is en hoe het te bekomen

30 jaar van neoliberaal kapitalisme heeft een maatschappelijke puinhoop achtergelaten. In landen als Spanje en Griekenland is meer dan 40% van de jongeren werkloos. Er groeit letterlijk een generatie zonder toekomst op. Maar zelfs in rijkere kapitalistische landen, zoals de…

Sri Lanka. Een geschiedenis van verdelen om te heersen

Als internationalisten zijn we ook in ons land actief in de solidariteit met de Tamil-bevolking die door een jarenlange discriminatie en burgeroorlog uit Sri Lanka is gevlucht. We steunen hun verzet tegen nationale onderdrukking en verdedigen een programma van arbeiderseenheid,…