Categorie: Andere auteurs

Hier publiceren we teksten van marxistische auteurs als Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, George Novack, Ted Grant,…

CLR James: “De zwarte bevolking en revolutie”

Onderstaande tekst van de revolutionaire activist CLR James verscheen in 1939 in New International en werd gepubliceerd onder de naam J.R. Johnson. Hieronder een vertaling van de versie die we op marxists.org vonden. De revolutionaire geschiedenis van de zwarte bevolking...

Clara Zetkin over Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht

De Eerste Wereldoorlog en het verraad van de socialistische leiders zorgden voor een breuk tussen de reformisten die zich tot sociale hervormingen beperkten en de revolutionairen, die elke strijd voor hervormingen koppelden aan die voor maatschappijverandering. Zetkin behoorde in Duitsland...

Twee anti-oorlogsteksten van Clara Zetkin

De Duitse marxiste Clara Zetkin verzette zich consequent tegen de Eerste Wereldoorlog. Ze had voor de oorlog reeds een groot aanzien binnen de Socialistische Internationale, zo lag ze aan de basis van de traditie van de internationale vrouwendag. Samen met...

Internationale Vrouwendag

In 1920 schreef de Russische socialiste Alexandra Kollontai een uitgebreide tekst over de internationale vrouwendag waarbij onder meer wordt ingegaan op de oorsprong van deze dag. Kollontai legt uit waarom het een dag van strijd voor vrouwenrechten is, maar ook...