Categorie: Historisch

Op deze pagina vind je artikels en analyses over historische thema’s.

1917-2017. Lessen van de Russische Revolutie

Alle heersende klassen in de geschiedenis hebben hun productiemodel een eeuwig karakter willen geven. Op dezelfde manier proberen de profeten van het kapitalisme steeds te vermijden dat de werkenden de conclusie trekken dat er iets anders dan kapitalisme mogelijk is.…

Leon Trotski over de Russische Revolutie van 1917

In 1932 hield de Russische revolutionair LeonTrotski een toespraak over de revolutie van 1917. Hij deed dit in Kopenhagen. Op dat ogenblik was Trotski reeds verbannen uit de Sovjet-Unie waar de stalinistische contrarevolutie verworvenheden van de revolutie ongedaan maakte, niet…