Categorie: Historisch

Op deze pagina vind je artikels en analyses over historische thema’s.

1917-2017. Lessen van de Russische Revolutie

Alle heersende klassen in de geschiedenis hebben hun productiemodel een eeuwig karakter willen geven. Op dezelfde manier proberen de profeten van het kapitalisme steeds te vermijden dat de werkenden de conclusie trekken dat er iets anders dan kapitalisme mogelijk is.…

Leon Trotski over de Russische Revolutie van 1917

In 1932 hield de Russische revolutionair LeonTrotski een toespraak over de revolutie van 1917. Hij deed dit in Kopenhagen. Op dat ogenblik was Trotski reeds verbannen uit de Sovjet-Unie waar de stalinistische contrarevolutie verworvenheden van de revolutie ongedaan maakte, niet…

1936: jaar van revolutionaire hoop

In sommige jaren gebeurt er meer dan in verschillende andere decennia samen. Sommige jaren gaan de geschiedenis in als keerpunten. Dit was onder meer het geval met 1848 of 1917. Tachtig jaar geleden, in 1936, was er ook zo’n keerpunt.…

Historische voorbeelden tonen potentieel van massastrijd

Op de jaarlijkse zomerschool van onze internationale organisatie, georganiseerd door de Actief Linkse Studenten, is er telkens een meeting voorzien waarin enkele centrale rode lijnen van de zomerschool kernachtig worden gebracht. Dit jaar was er veel aandacht voor de wereldwijde…

1936: revolutionaire hoop in Spanje

Tachtig jaar geleden kwamen de werkenden en arme boeren in Spanje in opstand tegen kapitalistische uitbuiting, de vreselijke armoede en de fascistische dreiging. Het was het hoogtepunt van een jarenlange strijd. Op bepaalde ogenblikken hadden de arbeiders en arme boeren…

Politieke crisis, instabiliteit en Volksfront in Frankrijk

Het revolutiejaar 1936 werd mee bepaald door de gebeurtenissen in Frankrijk met een enorme stakingsbeweging in mei 1936. De hoop die werd opgewekt door de Volksfrontregering leidde tot een massale beweging voor fundamentele verandering. Maar dat was niet het doel…