Tag: lenin

Lenin: actueler dan ooit

In de januari-februari editie van maandblad Vonk, het 50ste nummer, verscheen toen een dossier door Eric Byl over Lenin. De aanleiding was de 60ste verjaardag van het overlijden van Lenin in 1924. De tachtiger jaren betekenen voor België en heel…

De Bolsjewieken en de oorlog

De horror van de Eerste Wereldoorlog en de economische en sociale ongeregeldheden leidden tot massale onrust. Enkel in Rusland kwam het tot een geslaagde revolutie en het opzetten van de eerste arbeidersstaat in de wereld. Dit was enkel mogelijk omdat…

Het leninisme onder Lenin

Op een nationale vergadering van afdelingsvoorzitters van LSP eind september werd een politieke discussie gehouden op basis van het boek ‘Leninism under Lenin’ van Marcel Liebman. De discussie werd ingeleid door JAN (Antwerpen). We publiceren zijn nota’s voor deze inleiding.

Lenin: een biografische schets

Op 21 januari 1924 overleed Vladimir Ilyich Oeljanov, alias Lenin. Hij speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van een revolutionaire kracht in Rusland die in staat was om de wereld dooreen te schudden met de machtsovername door arbeiders en…

Lenin en Trotski: hun echte opvattingen

We publiceren een Nederlandse vertaling van een brochure uit 1969 als antwoord op een reeks vervalsingen en verdraaiingen die toen – en nu nog steeds – populair waren in stalinistische kringen. Aan de hand van een dergelijke polemiek wordt een…

Herinneringen aan Lenin

Uittreksel uit ‘Herinneringen aan Lenin’ door Zetkin. In het Nederlands gepubliceerd in VI Lenin, Over de emancipatie van de vrouw, Progres uitgeverij, Moskou, 1977, p.89-115. Online publicatie: marxisme.be (de voorloper van marxisme.be) in augustus 2004. Hier kan je deze online versie lezen.