Categorie: Boeken en brochures

Op deze pagina bieden we enkele boeken en brochures aan die werden uitgegeven door de linkse socialisten. Er zijn ook papieren versies van deze werken te verkrijgen.

Leesbundels om kennis te maken met het marxisme

We werken aan een reeks leesbundels met teksten die nuttig zijn om een scherper inzicht te verwerven over de crisis van het kapitalisme en het socialistisch alternatief op dit systeem. Momenteel zijn er drie delen die al verspreid worden, voornamelijk…

De Mexicaanse revolutie van 1910

De Mexicaanse revolutie van 1910 was in essentie een boerenopstand waarbij werd gezocht naar alternatieven op de onderdrukking en uitbuiting, maar waarbij het enorme potentieel niet werd benut om te breken met het kapitalisme en de elementen van feodalisme die…

LSP. Een partij om de maatschappij te veranderen

Voorstelling van LSP en haar programma, Het niet aan de kant blijven staan en de wil om een actieve rol te spelen in het dagelijkse politieke proces is kenmerkend voor LSP/PSL. Steeds trachten we net die initiatieven te nemen waarmee…

Marxisme in 160 vragen en antwoorden

De brochure “Marxisme in 160 vragen en antwoorden” door Peter Van der Biest biedt een algemene inleiding tot het marxisme. Er wordt een begrijpbaar en vlot geschreven overzicht geboden van de marxistische methode. LSP gebruikt deze brochure om de discussie…

Het overgangsprogramma en nationalisatie onder arbeiderscontrole

In 2009 publiceerde LSP een brochure over nationalisatie onder arbeiderscontrole. Deze brochure omvat verschillende teksten, achtergrondmateriaal en discussiedocumenten rond deze kwestie. Gezien de achtergrond van de huidige economische wereldcrisis is de discussie over de eisen die marxisten naar voor brengen…

De lange kijk op de geschiedenis

De Amerikaanse trotskist George Novack schreef in 1956 de brochure “The Long View of History”, een bundeling van twee toespraken die hij hield op een scholingsbijeenkomst in de buurt van Los Angeles. Die toespraken hadden als doel om een beeld…

Strijd tegen seksisme is nodig

Het was een bewuste keuze deze brochure uit te brengen aan het begin van de zomer. Zoals iedere zomer verheugen veel meisjes en jonge vrouwen zich op de komst van de vakantie, de festivals, de vrijheid … maar zullen ze…