Tag: latijns-amerika

Latijns-Amerika opnieuw in opstand tegen het neoliberalisme

Latijns-Amerika is opnieuw een van de epicentra van de internationale klassenstrijd geworden. De situatie ontwikkelt er zich met elementen van revolutie en contrarevolutie die onmiskenbaar doen denken aan de grootse strijd van het begin van deze eeuw. Destijds leken de…

Een nieuw keerpunt in Latijns-Amerika

De historische ontmoeting tussen Barack Obama en Raul Castro, politieke en economische onrust in Venezuela, het stilvallen van de hervormingen in Bolivia en de crisis in Brazilië zijn uitdrukkingen van een nieuw keerpunt in Latijns-Amerika. Er is ook een hernieuwde…

1979: revolutie in Nicaragua

In 1979 werd de dictatuur van Somoza in Nicaragua omver geworpen. Onder leiding van de sandinisten was er een massale beweging en een revolutionaire golf die nazinderde in de rest van het continent. Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van…

Gevaren, perspectieven en lessen voor Latijns-Amerika

Latijns-Amerika is een immens continent dat een grote traditie heeft van allerhande sociale bewegingen en opstanden. Het is een continent vol tegenstellingen en het heeft een woelige geschiedenis. We publiceren een verslag van de discussie op Socialisme 2008 over Latijns…

11. Latijns Amerika en de zoektocht naar een alternatief

Latijns Amerika is ongetwijfeld de meest ontwikkelde regio ter wereld in termen van sociale en politieke revolte tegen het kapitalisme, neoliberalisme en imperialisme. Het imperialisme en vooral het VS-imperialisme wordt gedwongen om in horror toe te kijken naar het continent…