Categorie: Ecologie

Vernietig het kapitalisme, voor het de planeet vernietigt!

Kernenergie of hernieuwbare energie?

Op Socialisme 2007 werd in één van de werkgroepen gediscussieerd over ecologie en meer bepaald over de discussie rond energie. De inleiding van deze werkgroep werd verzorgd door Goedele. We publiceren een artikel dat een herwerkte versie van deze inleiding…

Klimaatsverandering: een socialistische visie

De verschrikkelijk gevolgen van de orkaan Katrina confronteerden de Amerikanen met de gevolgen van het beleid van Bush en Co. Het bracht echter ook vragen op over de impact van een klimaatsverandering. Wetenschappers gaan met elkaar in de clinch over…

Kapitalisme en milieubehoud: niet te verzoenen

De verschillende internationale milieuconferenties van de Verenigde Naties gaande van Rio, Kyoto tot Johannesburg hebben één zaak duidelijk gemaakt. De kapitalistische grootmachten komen niet veel verder dan ronkende verklaringen, papieren doelstellingen en veel lippendienst aan een proper leefmilieu.

Overbevolking: een antwoord op de mythes

Het onderwerp “overbevolking” is erg breed, het bevat belangrijke elementen over ecologie, maar ook over hoe de maatschappij georganiseerd is en wat het verband is tussen kapitalisme en ecologie.

Is de wereld overbevolkt?

Met andere woorden: zijn de “7 plagen” van de wereld -van armoede tot ekonomische krisis en milieuverloedering- het gevolg van het feit dat we met teveel zijn? Volgens een aantal burgerlijke kommentatoren wel. De marxisten denken daar echter anders over….