Categorie: Ecologie

Vernietig het kapitalisme, voor het de planeet vernietigt!

Klimaatonderhandelingen: 25 jaar gebakken lucht

25 jaar al spreken gevestigde politici over de noodzaak om de globale opwarming aan te pakken. De eerste onderhandelingen begonnen in de aanloop naar de Klimaattop van 1992. De meeste politici zijn het vandaag eens dat de menselijke activiteiten aan…

Marxisme en ecologie

Ten onrechte wordt vaak gezegd dat het marxisme niet bezorgd is om het milieu of nog dat marxisten enkel kijken naar economische groei als antwoord op armoede en behoeften. Dit is niet correct. Op basis van de werken van Marx…

Het destabiliserende effect van schalie-olie

De olieprijs is gestaag gedaald. Het is een uitdrukking van de stagnatie van de wereldeconomie. Maar een bijkomend destabiliserend element was de sterke groei van de productie van schalie-olie. Een artikel door PETE MASON.

Door winst aangedreven globale opwarming

Het was voorspelbaar. De VN-top over het klimaat in Warschau, de 19de klimaattop sinds die in Rio in 1992, eindigde met lege woorden. Ondanks het laatste IPCC-rapport dat vaststelt dat de bedreigingen groter zijn dan ooit aangenomen, werden geen concrete…

Genetische manipulaties: wetenschap en big business

De afgelopen jaren was er een forse toename van het gebruik van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo). Dit is geen nieuw fenomeen, tien jaar geleden publiceerde onze Britse zusterorganisatie een interessant dossier over ggo’s en big business. Met het oog op…

Heeft de wereldbevolking haar grenzen bereikt?

Onder ecologisten is er een grote verdeeldheid over de kwestie van bevolking en meer bepaald ‘overbevolking’. Velen stellen dat het teveel aan mensen een belangrijke oorzaak van schade aan het milieu vormt. De Britse Royal Society kwam onlangs met een…