Categorie: Ecologie

Vernietig het kapitalisme, voor het de planeet vernietigt!

Ecologie: Wanhopig op zoek naar een plan-B

De VN-discussies in Bali rond de klimaatverandering, die een slot moesten breien aan de gediscrediteerde Kyotobesluiten, vonden plaats na het laatste verslag van het Intergouvernementele panel inzake klimaatverandering (IPCC) dat, voor het eerst, verwittigde dat sommige gevolgen van de klimaatopwarming…

Biobrandstoffen: Volwaardig alternatief of hype?

De redenen om van fossiele brandstoffen naar biobrandstoffen over te schakelen zijn zowel van ecologische als van economische aard. Iedereen weet dat de aardolievoorraden aan het opraken zijn en door schatting van productie en reserves is het mogelijk om via…

Kernenergie of hernieuwbare energie?

Op Socialisme 2007 werd in één van de werkgroepen gediscussieerd over ecologie en meer bepaald over de discussie rond energie. De inleiding van deze werkgroep werd verzorgd door Goedele. We publiceren een artikel dat een herwerkte versie van deze inleiding…

Klimaatsverandering: een socialistische visie

De verschrikkelijk gevolgen van de orkaan Katrina confronteerden de Amerikanen met de gevolgen van het beleid van Bush en Co. Het bracht echter ook vragen op over de impact van een klimaatsverandering. Wetenschappers gaan met elkaar in de clinch over…