Dit is een nieuwe en herwerkte uitgave van een brochure die voor het eerst in 2003 verscheen. Het is de bedoeling om met deze brochure een duidelijker beeld te schetsen van wat wij onder ‘fascisme’ verstaan, wat de gelijkenissen en verschillen zijn tussen het klassieke fascisme van de jaren 1920-30 en het neofascisme van partijen zoals het Vlaams Belang of het Front National langs Franstalige kant. Tevens willen we met deze brochure een aantal ideeën naar voor brengen over hoe de strijd kan worden gevoerd tegen extreem-rechts.

Wij stellen in deze brochure dat partijen als het VB neofascistisch zijn. We doen dit niet omdat we ons vanuit onze afkeer van het VB richten tot scheldwoorden zonder inhoud. Neen, we stellen vast dat het VB een partij is die recht uit de traditie van de collaboratie met de nazi’s tijdens WO 2 komt, tot op vandaag is de VB-leiding geschoold in het fascisme. Bovendien zijn heel wat karakteristieke programmapunten van de partij terug te brengen tot het klassieke fascisme van de jaren 1920 en 1930. Daarbij moet worden opgemerkt dat wij geen fundamentele verschillen zien tussen het ‘Italiaanse’ fascisme en het ‘Duitse’ nazisme.

Er zijn belangrijke verschillen tussen het klassieke fascisme en het neofascisme dat we vandaag zien. Uiteraard is de historische achtergrond vandaag anders en dat op verschillende vlakken. Mussolini en Hitler slaagden er in om de stoottroepen van het patronaat te leveren na belangrijke en fundamentele nederlagen van de arbeidersbeweging. Dat is vandaag niet het geval. Bovendien slaagden ze er in om een actieve basis uit te bouwen waarmee het mogelijk was om de straten te beheersen door brutaal en massaal straatgeweld. Die actieve basis is vandaag niet aanwezig bij een partij als het Vlaams Belang en al helemaal niet bij een partij als het Front National langs Franstalige kant.

Het VB is groot geworden op basis van een passief ongenoegen tegenover de consequenties van een jarenlang neoliberaal beleid. Het ongenoegen bleef de afgelopen 15 jaar grotendeels passief door onder meer het ontbreken van een duidelijk actief alternatief. Het VB groeit als een schimmel op het rotte systeem, maar is niet in staat om die groei om te zetten in een (massaal en) actief geheel dat bereid is om methoden als straatgeweld te gebruiken.

Als we stellen dat het VB groeit als een schimmel op het rotte systeem, geven we ook aan dat wij ons verzetten tegen het kapitalistisch systeem. We denken dat er in de strijd tegen extreem-rechts geen beroep moet worden gedaan op het actuele systeem. Integendeel, we denken dat er nood is aan een alternatief. De beste manier om extreem-rechts te bestrijden, is door het passief ongenoegen om te zetten in een actief verzet dat gericht is op het bekomen van echte verandering. Dat kan volgens LSP enkel door de vestiging van een socialistisch alternatief waar de behoeften van de arbeiders en hun gezinnen centraal staan en niet de winsthonger van een kleine groep kapitalisten. Onze antifascistische strijd is onlosmakelijk verbonden met de strijd voor een socialistisch alternatief.

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel