De voorbije jaren ligt het hoger onderwijs overal ter wereld, ook in Vlaanderen, zwaar onder vuur. Steeds meer wordt duidelijk wat de plannen van de heersende elite zijn voor het onderwijs, nl. het afbouwen van het door de overheid gesubsidieerde hoger onderwijs, en de vervanging door een marktgerichte private onderwijssector, waarbij winst en concurrentie belangrijker zijn dan degelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen.

Overal in Europa vinden enorme besparingen plaats in het onderwijs. In Nederland mogen universiteiten sinds vorig jaar tot 7000 € inschrijvingsgeld per jaar vragen. Opleidingen die voor het bedrijfsleven interessanter zijn kosten daar ook stukken meer dan andere opleidingen. In Duitsland werden voor het eerst inschrijvingsgelden ingevoerd, en worden de universiteiten door de besparingen verplicht het aantal studenten sterk te beperken. In Groot-Brittannië steeg het plafond voor de inschrijvingsgelden van 1650 naar 4500 € per jaar, en werd het beurssysteem vervangen door een systeem van “studieleningen”.

In het schaakspel van de opeenvolgende besparingsmaatregelen, is ditmaal opnieuw de Vlaamse regering aan zet. In het nieuwe financieringsdecreet van Frank Vandenbroucke wordt het onderwijsbudget voor verschillende jaren bevroren. Voor het eerst wordt ook een heus marktmechanisme geïntroduceerd in het hoger onderwijs: instellingen zullen elkaar moeten beconcurreren om in de toekomst nog overheidsmiddelen binnen te kunnen halen. Een oefening op een latere wereldwijde concurrentie vanaf 2012.

Hiermee lijkt definitief een einde te zijn gekomen aan een hoger onderwijs dat, als dienst aan de bevolking, tot doel had aan zoveel mogelijk mensen, een zo goed mogelijk onderwijs te verschaffen. Het hoger onderwijs wordt een deel van de markteconomie, en enkel diegenen die ervoor kan betalen, zal nog degelijk onderwijs kunnen genieten.

Het doel van deze brochure is om inzicht te verschaffen in de besparingen die vandaag plaatsvinden in het hoger onderwijs, en om ze te plaatsen in een breder maatschappelijk en historisch kader. Het is ook een brochure die oproept tot verzet tegen de aanvallen die vandaag plaatsgrijpen en we sluiten dan ook af met ons eigen alternatief programma.

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel