Categorie: Kapitalisme versus socialisme

Het kapitalisme ligt steeds meer onder vuur. Tegenover dit systeem dat leidt tot armoede, miserie en oorlog voor een meerderheid van de bevolking, is er nood aan een socialistisch alternatief. Een samenleving waarin de productie democratisch wordt gepland en ten dienste staat van de behoeften van meerderheid.

Kunnen coöperatieven de wereld veranderen?

Miljoenen mensen zoeken wereldwijd naar een uitweg uit de miserie van het kapitalisme. Er zijn in vele delen van de wereld opstanden en protestbewegingen. Daarin is er ook veel discussie over nieuwe en oude ideeën om de samenleving te veranderen…

De relevantie van het marxisme vandaag

Hoe tot verandering komen en welk ander systeem willen we? Bij elke nieuwe opstoot van de crisis is een diepe zucht te horen in de bureaus van de burgerlijke economische analisten en journalisten. Hoe moeten ze dit nu weer gaan…

Strijden voor vrede, opkomen voor socialisme

Op de Dag van het Socialisme was er een werkgroep over “oorlog en vrede”. Eén van de sprekers daarbij was LSP-lid Geert Cool. We publiceren een uitgeschreven versie van zijn inleiding. Gelet op de tijdsbeperking – een inleiding mocht 15…