Categorie: Kapitalisme versus socialisme

Het kapitalisme ligt steeds meer onder vuur. Tegenover dit systeem dat leidt tot armoede, miserie en oorlog voor een meerderheid van de bevolking, is er nood aan een socialistisch alternatief. Een samenleving waarin de productie democratisch wordt gepland en ten dienste staat van de behoeften van meerderheid.

Discussie over arbeiderscontrole en -beheer

Onderstaande teksten zijn in 1995 geschreven voor het ledenbulletin van Militant Labour, vandaag de Socialist Party, de zusterpartij van LSP in Engeland en Wales. Het gaat om een tekst met een reeks vragen over arbeiderscontrole gevolgd door een antwoord geschreven…

Postkapitalisme. Behoort het socialisme tot het verleden?

Het nieuwe boek van Paul Mason, ‘Postkapitalisme’, brengt een beeld van een nieuwe samenleving zonder de horror van het huidige kapitalistische systeem. Maar hij denkt dat massale arbeidersstrijd om de samenleving te veranderen en een socialistisch alternatief oude en voorbijgestreefde…

Instabiliteit houdt de wereld in zijn greep

Terwijl de kapitalisten wereldwijd samenkwamen om hun analyses en perspectieven te bespreken, deden linkse socialisten dat ook. Niet in een mondain ski-oord, maar sober aan de Belgische kust. Ongeveer 120 afgevaardigden en bezoekers vanuit heel de wereld namen eind januari…

Nieuwe technologie: redder of grafdelver van het kapitalisme?

Op de jaarlijkse zomerschool van het CWI (Committee for a Workers’ International) was er een meeting onder de titel “Technologie: redder of grafdelver van het kapitalisme?” Drie sprekers lichtten verschillende aspecten van de relatie tussen enerzijds technologie en anderzijds de…

Uber en de opkomst van de deeleconomie

De snelle opmars van Uber en de conflicten met de ‘traditionele’ taxichauffeurs de voorbije maanden leidt tot een nieuw debat over de economische evoluties als gevolg van het internet. Het weekblad Tendances (Franstalige tegenhanger van Trends) titelde midden augustus: “Invasie…

Zullen robots een einde maken aan het kapitalisme?

Technologische ontwikkelingen, de bedreiging voor onze jobs, en perspectieven voor de strijd tegen het kapitalisme en voor de toekomst van de mensheid Interview met Peter Taaffe door Shahar Ben-Horin van Socialistische Strijdbeweging (onze zusterorganisatie in Israël-Palestina)

Van waar komt ongelijkheid?

In januari 2014 publiceerde Oxfam een spraakmakend rapport dat de groeiende wereldwijde ongelijkheid blootlegt. De cijfers zijn hallucinant. In 2010 bezaten de 388 rijksten in de wereld evenveel als de 50%, of 3,5 miljard, armsten. In 2014 volstond het al…