Categorie: Kapitalisme versus socialisme

Het kapitalisme ligt steeds meer onder vuur. Tegenover dit systeem dat leidt tot armoede, miserie en oorlog voor een meerderheid van de bevolking, is er nood aan een socialistisch alternatief. Een samenleving waarin de productie democratisch wordt gepland en ten dienste staat van de behoeften van meerderheid.

Waarom werken vandaag waardeloos is

Kapitalistische vervreemding en socialistisch menselijk potentieel Financiële stress, de constante concurrentie tussen werknemers, bezorgdheid over de vernietiging van het milieu, de schok van een oorlog in Europa, de energiecrisis, de rechtse aanvallen op onderdrukte mensen … Er is genoeg om...