Het Belgische patronaat heeft wilde dromen. Het zou maar al te graag eens flink willen snoeien in de uitgaven. Vooral het aantal ambtenaren is een doorn in het oog. Maar overal waar het zijn tanden wil inzetten, duiken reusachtige praktische bezwaren op. Wat kan er nog bespaard worden op justitie? Rechtbanken zijn onveilig, rechters doen uitspraken op bestelling en er is een enorm personeelstekort. Er is dringend behoefte aan hervormingen, maar het mag geen geld kosten, integendeel het moet opbrengen. De gevangenissen zijn overbevolkt, ze kregen een vernietigend rapport van het Europees comité voor preventie van foltering, ze zijn regelrechte zeven, maar ook daarvoor is geen geld. De eengemaakte politie wordt geteisterd door schandalen aan de top en zelfs bij de staatsveiligheid wordt gemord over het management. Uiteindelijk werd het aantal federale ambtenaren in 2009 ingekrompen met 100. Een derde van de federale ambtenaren die met pensioen gingen werden niet vervangen, goed voor 520 posten minder, maar tegelijk werden nieuwe ambtenaren aangeworven bij de politie en in de gevangenissen. Voor dit jaar wordt een gelijkaardige trend verwacht. Er is een budget voorzien voor 780 aanwervingen, terwijl de uitstroom van gepensioneerden op ongeveer 2.000 wordt geschat.(114)

Het idee van het VBO om het aantal ambtenaren te verminderen met 70.000 en zo voor 5 miljard euro structurele besparingen door te voeren, is dus veraf. Het aantal taken voor de overheid neemt alsmaar toe en dat zal niet verminderen met een nieuwe staatshervorming. Op 10 augustus kondigde Verso (de werkgeverskoepel in de Vlaamse non-profit) op het VRT nieuws met veel bombarie aan dat de non-profit de komende jaren 120 000 nieuwe jobs nodig heeft. Voor de vakbonden was dit een poging van de werkgevers om hun agenda kracht bij te zetten door de publieke opinie wat wijs te maken. De werkgevers willen immers raken aan het brugpensioen en het unieke systeem van arbeidsduurverkortingdagen. Maar dat neemt niet weg dat ook ernstiger bronnen dan Verso ervan uitgaan dat het aandeel van de gezondheidszorg in de totale tewerkstelling in iedere regio van het land zal toenemen.(115)  In Vlaanderen volgens socioloog Jan Hertogen niet met 120.000, maar maximum 67.533 in de komende 4 jaar. Dat zullen natuurlijk niet allemaal ambtenaren zijn, maar toch door de overheid gesubsidieerde werknemers.

Jarenlange onderinvestering heeft er niet alleen voor gezorgd dat onze wegen iedere winter stuk vriezen en iedere zomer smelten, maar ook dat de brandweer onderbemand en onderbetaald is, dat er te weinig crèches zijn, dat er onvoldoende beschikbare plaatsen zijn in het onderwijs en dat wie een plaats vindt, les krijgt in gebouwen die dringend aan renovatie toe zijn. Vooral de mededeling eind vorig schooljaar over het plaatsgebrek in de scholen in diverse grote steden, waarbij vooral in Antwerpen en Brussel, moet bij velen onbegrijpelijk zijn over gekomen. De VUB berekende dat er door de bevolkingsgroei in Brussel over vijf jaar 15.000 plaatsen tekort zullen zijn, 12.000 in het Franstalige en 3.000 in het Nederlandstalige onderwijs. Tussen 2008 en 2020 zou het aantal jongeren tussen 0 en 14 jaar in Brussel met 50.000 toenemen. Maar ook in Antwerpen zou de komende twee decennia de jonge bevolking toenemen met 30.000 tot 70.000.(116)  “Heel veel Antwerpse scholen dateren van voor de Tweede Wereldoorlog”, zegt Robert Voorhamme, schepen voor onderwijs in Antwerpen, “sindsdien is er redelijk massaal gedesinvesteerd.”(117)  “Sinds begin jaren 1980 is er een desinvesteringspolitiek gevoerd in de schoolinfrastructuur want omdat stenen niet betogen, hebben we daar gesneden”, geeft voormalig onderwijsminister Luc Van den Bossche vandaag toe.(118)
 
We staan trouwens nog maar aan het begin van het probleem. Het capaciteitstekort in het basisonderwijs zal binnen 6 jaar ook doorsijpelen in het secundaire onderwijs. Nog 6 jaar later zal het uitgestort worden over de universiteiten en hogescholen die nu al uit hun voegen barsten. Een van de aanleidingen voor de studentenrevolte die mei ’68 in Frankrijk op gang trok, was het achterblijven van de infrastructuur op de forse groei van de studentenbevolking. De komende jaren zal onderwijs in de speerpunt staan van de sociale strijd. Maar intussen maakt de privé sector ook hier handig gebruik van de onderfinanciering om de ‘niches’ in de markt op te vullen via lucratieve contracten gebaseerd op publiek private samenwerking. Enkele voorbeelden van de verspilling die met pps gepaard gaat, waren zo schrijnend dat het Rekenhof meende de Regie der Gebouwen en de overheid op de vingers te moeten tikken. Blijkt dat het Vlinderpaleis, het Antwerpse gerechtsgebouw, vier keer meer heeft gekost dan werd geraamd. Een zelfde verhaal gaat over het Gentse gerechtsgebouw. Nog zo een pps project was de bouw van het waterzuiveringsstation Aquiris, dat in december 2009 het nieuws haalde toen de uitbater, de multinational Veolia, de waterzuivering eenzijdig stop zette. De Brusselse regering zal op 20 jaar 1,2 miljard euro betalen voor een station dat 360 miljoen euro heeft gekost.


NOTEN

(114)   De Morgen – 2 april 2010 “100 federale ambtenaren minder in 2009”
(115) Federaal Planbureau – Regionale economische vooruitzichten 2009 – 2015
(116) “Na 30 jaar desinvesteren. Plaatsgebrek in stedelijke basisscholen” Anja Deschoemacker op socialisme.be – 16 april 2010
(117) De Morgen – 10 maart 2010 “Laatste Vlaamse regeringen maakten te weinig geld vrij voor schoolinfrastructuur”
(118) De Standaard – 13 maart 2010

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel