Voor een democratisch debat over de naam van het blad

De naam van het blad is ons zeer belangrijk « visitekaartje » van de partij. Hij concentreert in één enkel of twee woorden haar programma, haar prioriteiten en haar manier om niet enkel actieve elementen te benaderen, maar ook brede lagen in de maatschappij. Het is dikwijls via het blad – en dus via haar naam – dat het eerste contact gelegd wordt.

De grote meerderheid van de actieve leden verkopen het blad en hebben bijgevolg een mening over de huidige naam, de voordelen en de nadelen ervan. Ze zijn net zo goed in staat een debat aan te gaan over alternatieve voorstellen, de voordelen en de nadelen ervan – voor zover een echte discussie erover georganiseerd wordt, hun deelname gestimuleerd wordt en rekening gehouden wordt met hun mening.

De keuze van de naam van het blad gaat dus alle leden van de partij aan. We oordelen dus dat en breed democratisch debat georganiseerd moet worden in de partij over de kwestie van de wijziging van die naam.

Dat is waarom we het oneens zijn met de manier waarop de discussie op dit ogenblik plaats vindt :
-De naam Lutte Socialiste is voorgesteld in de teksten van het nationaal Congres van december 2008. Omdat meerdere leden op dat moment twijfels uitten bij die naam, werd de discussie over dit onderwerp niet gevoerd op het congres en naar later uitgesteld.
-Gedurende een jaar werd die kwestie niet meer opgebracht. Met zes maand actieve verkiezingscampagne en in afwezigheid van enige stimulans van de discussie vanwege het uitvoerend bestuur, werd de zaak nergens in de partij bediscussieerd, behalve misschien in het UB. Het is dus niet verbazend dat geen enkel voorstel gedurende dat jaar is opgedoken.
-Het voorstel van een nieuwe formule voor het blad werd bediscussieerd op het Nationaal Comité van 28-29 november 2009 ; het voorstel van Lutte Socialiste is op dat moment opnieuw opgedoken.
-Tijdens de vergadering van het NC, werd in de inleiding over de organisatorische vooruitzichten die hoofdzakelijk de verandering van het druksysteem en de nieuwe formule van het blad voorstelde, in naam van het uitvoerend bestuur de naam Lutte socialiste voorgesteld zonder enige referentie aan welk discussieproces ook in de partij over dat onderwerp. Het leek bijgevolg vanzelfsprekend dat het UB dat snel een stemming over dat onderwerp te kunnen bekomen aan het einde van het NC.
-Op vraag van Jean, werd de idee om een discussie te lanceren in de partij over de naam aanvaard. Het NC stemde voor Lutte Socialiste als aan de leden voor te stellen voorstel. Op basis vande reactie van de leden, had het UB het mandaat om een beslissing te nemen voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe formule van het blad van februari.
-Sindsdien heeft het UB niets ondernomen om die discussie te organiseren : geen verdeling vaneen tekst die de argumenten voor LS voorstelde, geen oproep voor alternatiev voorstellen bij de leden, geen precies discussiekader. Elke afdeling was in de feiten vrij in haar manier om het onderwerp te bediscussiëren.
-Op 24 december hebben de leden een nieuwjaarsbrief ontvangen verstuurd door het UB met daarin een oproep om zich te abonneren op LS, zodoende de indruk wekkend dat het debat afgesloten was nog voor het officieel was opgestart! Sindsdien, en als gevolg van verschillende uitingen van protest, hebben de leden van het UB erkend dat dit een vergissing was en dat het UB niet de bedoeling had de leden voor een voldongen feit te plaatsen. Zelfs bij aanvaarding van dit argument, blijft het voldoende verbazend dat niemand van het UB zich had ingebeeld of willen inbeelden dat dit problemen kon opleveren ! Zelfs als op dat ogenblik geen alternatief voorstel aan het UB was verstuurd, was het minste dat kon gebeuren de procedure te respecteren en de periode vvan discussie.
– Hoewel het UB weet heeft van het feit dat onze afdeling het oneens is met het voorstel Lutte Socialiste en alternatieve voorstellen bediscussieert, werd geen enkele ernstige stap gepoogd om de discussie met ons te openen.

Vandaag beslissen over de naam van het blad, terwijl het officiële voorstel geen enthousiaste steun opwekt en alternatieve voorstellen bestaan, zou volgens ons een ernstige politieke fout zijn en een gemiste kans om het denken en de deelname van leden te ontwikkelen en zou onvermijdelijk een demobilisatie provoceren (en dat terwijl verschillende leden reeds ernstige twijfels uiten betreffende het democratisch functioneren van de partij).

6 ondertekenaars

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel