Voorstel voor naamsverandering van het blad « La Lutte »

Voorstel voor naamsverandering van het blad « La Lutte » Er is beslist dat we de naam van ons blad moesten veranderen. De discussies en het onbegrip betreffende de modaliteiten van deze verandering worden in een aparte tekst besproken.

Deze tekst herneemt de belangrijkste argumenten die werden uitgewisseld in de afdeling « Luik – Openbare Diensten ». Hij zal in definitieve vorm worden gegoten tijdens de afdelingsvergadering van aanstaande woensdag. (noot van de vertaler: deze tekst werd aan het UB verzonden op dinsdag 12.01.2010)

* * *

Het voorstel van het Nationaal Comité is « Lutte Socialiste ». Wij denken dat deze naam twee ernstige tekortkomingen vertoont :
− Hij verhelpt niet aan de inherente verwarring verbonden aan het woord « socialistisch ». Tijdens de verkoop blijkt immers dat een stevig aantal personen ons verwarren met de Parti Socialiste. Wij kunnen deze verwarring oplossen als deze personen stoppen en ons de opmerking maken. Maar hoevelen getroosten zich de moeite? Met andere woorden, hoeveel discussies « missen we » omwille van die naam ?
− « Lutte pour le Socialisme » heeft zin, maar vat het einddoel samen van ons politiek project en is te “ideologisch”. « Lutte Socialiste » daarentegen, betekent absoluut niets. Hoe kan dit begrepen worden door de mensen ? Definieert het ons partijproject ? (maar dan is « Lutte pour le Socialisme » duidelijker) Steunen we enkel die strijd die een “socialistisch” karakter heeft of een “socialistische” retoriek? Vanaf welk moment wordt een strijd « socialistisch » ? Eigenlijk doet die naam enkel de verwarring die al heerste met « AS » toenemen in de zin dat het kan betekenen dat we een meer actieve afdeling van de Parti Socialiste zijn.

Aanvankelijk gingen we in de richting van de formule « La Lutte ». Maar meerdere kameraden hebben de noodzaak om de referentie naar socialisme te behouden benadrukt weliswaar door tegelijk de verwarring met de PS op te heffen.

In die zin werd het voorstel « Socialisme.be » opgebracht. Die naam heeft het voordeel duidelijk en kort ons einddoel te duiden en direct te verwijzen naar onze site, maar deze naam lijkt eerder toepasbaar voor een verkoop in kiosken dan als roeptitel.

We hebben bijgevolg de volgende formule gekozen :
– Het blad is door haar voorblad en de artikels voldoende duidelijk over haar socialistische oriëntatie. Door de naam « La Lutte », te nemen, geven we het een titel die tegelijk een voorstel is, een uitnodiging om in beweging te komen. Bovendien weerspiegelt die naam de oriëntatie die we deze maanden gekozen hebben.
Tenslotte staat hij een opening toe naar personen uit andere middens dan de onze (ACV, Ecolo,…) die geneigd zouden zijn ons te vermijden bij het zien van het woord « socialiste » of « socialisme ».
– Die naam zou worden aangevuld met een ondertitel (in kleiner lettertype dan de naam – maar groter dan het huidige « Strijd – Solidariteit – Socialisme ») met een positief karakter (« Voor… ») die ons politiek project en waarvoor we strijden samen vat : dus « Pour Le Socialisme » (met dezelfde initialen als deze van de partij) of « Pour une Alternative Socialiste » (dat het verband met onze huidige naam legt).

Voor de afdeling, P.

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel