In dit IB vinden jullie alle relevante teksten over de discussie betreffende de naam van de partij en die van het blad. Deze discusie werd opgestart in aanloop naar het congres van december 2008 op basis van een voorstel van het toenmalig NC onder de titel “Van Mouvement pour une Alternative Socialiste (MAS)…tot Parti Socialiste de Lutte (PSL)”. Dit voorstel moet uiteraard begrepen worden in het kader van de toenmalige perspectieventekst (zie IB 30) en de taken en prioriteiten die we daaruit afleidden (IB 31).

Op het congres werden twee tegenvoorstellen ingediend: PSG en PdS. Een derde voorstel werd weliswaar opgenomen in de congresdocumenten, maar door niemand naar voor gebracht op het congres zelf en bijgevolg niet ter stemming voorgelegd. Het voorstel van het NC werd aanvaard met 83% van de stemmen van de afgevaardigden, tegen 7% voor PSG, 0% voorPdS en 9 onthoudingen. Van de franstalige afgevaardigden stemde 74% PSL, 16% PSG, 0% PdS en 11% onthield zich. Als we ook de bezoekers meetellen behaalde PSL 80%, PSG 8%, PdS 1% bij 11% onthoudingen.

Zoals jullie kunnen lezen, werd op het congres overeen gekomen de beslissing over de naam van het blad nog even uit te stellen en over te laten aan het NC. Het voorstel daartoe vinden jullie in “Publicaties: naar een blad van 16 pagina’s met kleur”. Daarover werd door 11 kameraden uit Luik een motie ingediend, door de afdeling Luik – Openbare diensten een tegenvoorstel en door nog eens 6 kameraden een oproep voor een democratisch debat. Het antwoord van het UB vinden jullie hieronder “Antwoord namens het UB op de 3 teksten/resoluties uit Luik mbt het project publicaties”.

Alle bovenvermelde teksten werden reeds eerder gepubliceerd in voorgaande interne bulletins (IB 31, IB 32 en IB 34). Het UB stelde voor een indicatieve stemming te organiseren op de districtscongressen van eind februari en op basis van de uitslag ervan de kameraden uit Luik uit te nodigen voor het eerstvolgende NC om het verdere verloop van de discussie te bespreken. Intussen ontving het UB echter een antwoord door 11 kameraden, waarop het UB opnieuw een repliek schreef. Deze teksten worden hier voor het eerst gepubliceerd.

Omwille van de toon van de discussie besloot het UB aan het NC voor te leggen de Luikse kameraden al uit te nodigen voor een ochtendsessie op het NC van 8 februari, hetgeen door het NC aanvaard werd. Bovendien zouden de kameraden de kans krijgen op alle districtscongressen hun visie te verdedigen en ter stemming voor te leggen, waarna het eerstvolgende NC met de kameraden zou overleggen hoe de discussie in aanloop naar het congres in het najaar verder te zetten.

Behalve de drie Luikse NC-leden namen ook zeven andere Luikse leden aan deze sessie deel. Namens 8 Luikse kameraden las K. een verklaring voor om hun ontslag uit de partij aan te kondigen, waarna ze de vergadering verlieten. De andere kameraden zetten de discussie verder.

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel