Noch Socialistische Partij van Strijd, noch Linkse Socialistische Partij ! Behoud van de naam MAS in afwachting van een Nieuwe Socialistische Partij !

Zoals Patrick het al zei tijdens het laatste Districtscomité, zien we er voor het ogenblik, absoluut geen belang in, van naam te veranderen.
– Simon heeft terecht benadrukt dat de eerste Waalse partij (MR) een “beweging” is.
– De vorderingen die we vandaag de dag boeken, gebeuren onder de naam “MAS”, wat bewijst det deze naam niet afremt.
– De problemen die we kennen, zullen niet verdwijnen als we van naam veranderen. We bedoelen hiermee dat ze niet gebonden zijn aan onze naam.
– Het zijn onze slogans in het blad en in de pamfletten alsook de manier waarop we met mensen in contact komen en waarop we onze periferie verstevigen en uitbreiden die ons zowel op politiek vlak als op het niveau van de middelen, van anderen zullen onderscheiden.

Laten we daaraan werken en op die manier zal de naam “MAS” zich in het hoofd van de mensen ankeren als die van een partij die strijdt en die een echt linkse politiek voorstelt. Als de MAS voor het ogenblik bij veel mensen onbekend blijft, is het omdat hij haast onbeduidend is op het politieke schaakbord. De koffie (d.i. de inhoud) blijft dezelfde, zelfs als we van “kopje” veranderen.

Van naam veranderen, en een “Partij” worden, zou laten doorschemeren dat we de laatste ijd grondige veranderingen hebben gekend in onze manier van handelen en in van organizeren. Is dat het geval ? We denken van niet. We delen de kritieken die de voorstanders van de naam “Parti Socialiste de Gauche” op de naam “Parti Socialiste de Lutte”. Niettemin zijn we ook niet door de argumenten voor “Parti Socialiste de Gauche” overtuigd.

Ook al heeft niemand ooit “liberalen van strijd”ontmoet, heeft men evenmin mensen aangetroffen die zichzelf voorstelden als “rechtse communisten” of “linkse liberalen”.

We denken dat PSG even slecht is als PSL omdat de twee formules pleonasmen zijn. Een socialistische partij IS van strijd of hij is niet socialistisch. Een socialistische partij IS links of hij is niet socialistisch. Als we ons politiek echt willen onderscheiden, moeten we het niet doen door onszelf te rechtvaardigen, door te laten doorschijmeren dat er enerzijds een “socialisme van strijd” zou zijn en anderzijds een “socialisme van beheer”; dat er een “socialisme van links” zou zijn en een “socialisme van rechts” (de termen in se klinken al idioot op zich); we moeten het wel doen door de huidige PS te veroordelen. Derhalve zouden we, als we van naam moesten veranderen, kiezen voor : “Nieuwe Socialistische Partij”(NPS).

Met deze naam neemt de probleemstelling de vorm van : “Waarom een nieuwe partij ?” In plaats van “Wie ligt het meest links ?” of “Wie strijdt het meest ?”.

Natuurlijk zou het argument naar voren geschoven kunnen worden dat deze naam aan de “New Labour” van Blair doet denken maar ik denk dat de mensen die ertoe in staat zijn het verschil te maken tussen een Franse voetbalploeg en een Belgische politieke partij evenzeer het verschil kunnen maken tussen de neo-liberlale politieken en de slogans die wij naar voren brengen. En ook hier zullen onze woorden en daden het verschil maken.

Bijgevolg kunnen onze huidige bekenkingen zo samengevat worden :

Laten we niet van naam veranderen, en laten we ons de tijd geven een geschikte naam te vinden, die zowel een betekenis heeft in relatie met de objectieve situatie – dit is zeer belangrijk – als op een subjectief vlak; wie we echt zijn.

Deze tekst werd ingediend door twee leden uit Luik die niet aanwezig waren op het congres. Dit standpunt werd niet ter stemming voorgelegd aangezien geen enkele afgevaardigde op het congres dit vroeg

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel