Categorie: Vrouwen

Internationale Vrouwendag. Onze strijd organiseren!

In de voorbije maanden zijn wereldwijd miljoenen vrouwen in verzet gegaan tegen de verwoestende effecten van de economische crisis op hun leven. Honderdduizenden superuitgebuite textielarbeidsters en vrouwen uit andere sectoren in Bangladesh, China, Cambodja en elders hebben deelgenomen aan een…

Vrouw zijn in Congo: een nachtmerrie

De geschiedenis van Congo is woelig en tot op vandaag is er geen stabiliteit. Congo is voor vrouwen momenteel de meest afschuwelijke plaats van de hele wereld om te leven volgens Human Rights Watch. Een dossier door TINA (Leuven).

Hoofddoekenverbod. Ondemocratisch en contraproductief!

Verwonderlijk kan de beslissing van het gemeenschapsonderwijs niet worden genoemd. Het zat er immers al een tijdje aan te komen. Welke “goede bedoelingen” de één of de ander in deze zaak ooit mag hebben gehad, het enige resultaat van deze…

Strijd tegen seksisme is nog steeds nodig

Het was een bewuste keuze deze brochure uit te brengen aan het begin van de zomer. Zoals iedere zomer verheugen veel meisjes en jonge vrouwen zich op de komst van de vakantie, de festivals, de vrijheid … maar zullen ze…

Een socialistisch standpunt over moslimvrouwen en de hoofddoek

Op dit ogenblik wordt niet enkel in Europa discussie gevoerd over de hoofddoek voor moslimvrouwen. Ook in Pakistan is er een verhit debat. Onze Pakistaanse zusterorganisatie, Socialist Movement Pakistan, is actief in strijdbewegingen voor vrouwenrechten. Rukhsana Manzoor is een leidinggevend…

International Women’s Day

The 8th of March is a very significant date in fighting for a socialist future. This is the day of international solidarity of working women in the struggle for their economic, social and political rights.

Het nieuwe seksisme

Een recente reclame voor easyjet toont een paar ontblote borsten onder de slogan ‘ontdek massaverleidingwapens. Is dit een slimme grappige aanval op de mislukking van het Brits en Amerikaans imperialisme om massavernietigingswapens te vinden in Irak of een goedkoop seksistisch…

Vrouwen en globalisering

De woede en het protest van de hedendaagse antiglobaliseringsbeweging richt zich in hoofdzaak op de steeds verder doorgedreven liberalisering, privatisering en deregularisering van de economie op wereldvlak. Eveneens richt zij zich op de destructieve en dominante rol die instanties zoals…