Het overgangsprogramma en nationalisatie onder arbeiderscontrole

In 2009 publiceerde LSP een brochure over nationalisatie onder arbeiderscontrole. Deze brochure omvat verschillende teksten, achtergrondmateriaal en discussiedocumenten rond deze kwestie. Gezien de achtergrond van de huidige economische wereldcrisis is de discussie over de eisen die marxisten naar voor brengen van groot belang. We brengen vandaag het eerste deel van de brochure: een inleiding waarin de achtergrond wordt geschetst.

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie