“Common History, Common Struggle” – Hoe de Troubles in Noord-Ierland te vermijden waren

Noord-Ierland wordt in de media en door de gevestigde politici vaak voorgesteld als een eeuwig strijdtoneel tussen katholieken en protestanten. Het laatste boek van Peter Hadden, “Common History, Common Struggle”, legt uit dat de gewelddadige periode vanaf de jaren 1970 helemaal niet onvermijdelijk was maar dat gemeenschappelijke strijd door de werkende klasse dit had kunnen voorkomen.

Recensie door Per-Ake Westerlund

Ierland, de EU en de Brexit: een socialistische analyse

De onderhandelingen over een Brexit tussen de EU en Groot-Brittannië verlopen erg stroef. Eén van de moeilijkste kwesties in die onderhandelingen: hoe zal de grens eruit zien tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek in de context van het Verenigd Koninkrijk dat de eenheidsmarkt en de douane-unie verlaat? Deze grens wordt dan de enige landgrens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Een dossier door Cillian Gillespie van de Socialist Party (Ierland).

Elementen van revolutie en contrarevolutie in nieuwe explosieve wereldorde

Midden januari zijn de teksten van
het LSP-congres in boekvorm beschikbaar.

Van 8 tot en met 10 december hield LSP een nationaal congres. Dit vijftiende congres werd voorbereid aan de hand van een perspectieventekst die in alle afdelingen werd besproken en vervolgens de leidraad voor de discussies op het congres vormde. Een perspectieventekst is voor ons een werkmiddel, een overzicht van analyses om onze inzichten en voorstellen te verfijnen.

In het voorjaar van 2017 publiceerden we een tekst over nieuwe linkse formaties naar aanleiding van de doorbraak van de PVDA in ons land. Het maakt dat er in de tekst die in de zomer en het najaar van 2017 werd geschreven minder aandacht hiervoor is. Om een vollediger beeld te hebben, lijkt het ons nuttig om de tekst over nieuwe linkse formaties samen met de perspectieventekst in het congresboek te plaatsen.

Catalonië: het furieuze antwoord van Rajoy op het uitroepen van de republiek

Dossier door Izquierda Revolucionaria, onze zusterorganisatie in de Spaanse staat (geschreven op 31 oktober)

Het uitroepen van de Catalaanse republiek door het Catalaanse parlement heeft meteen geleid tot een furieus antwoord van de Spaanse heersende klasse, de staat en de PP-regering maar ook van Ciudadanos (rechtse nationalistische partij) en PSOE (sociaaldemocratie). Artikel 155 wordt toegepast waardoor een reeks maatregelen worden genomen die in de praktijk een machtsgreep tegen de democratische rechten in Catalonië betekenen en een dreigement tegen alle werkenden in de hele Spaanse staat.

Europa in crisis – revolutionaire wind in Catalonië

Deze tekst werd besproken en gestemd op een internationale bijeenkomst van het CWI eind november/begin december. Het vormde de basis voor de discussie over Europese perspectieven tijdens deze bijeenkomst van de verkozen internationale leiding van het CWI.