Een relaas van de staking bij INEOS Phenol

Op 9 januari 2020 brak er een staking uit onder de 180 werknemers van de fenolfabriek van INEOS in de Antwerpse waaslandhaven. Directe aanleiding was het ontslag van Chris De Wachter, vakbondsafgevaardigde voor ACLVB. Chris klaagde systematisch onveilige situaties aan in het bedrijf. Hij verzette zich tegen de drieste manier waarop de nieuwe plantmanager, Hugo Piot, organisatorische veranderingen wou doorvoeren. Piot had bovendien in de maanden voorafgaand aan de staking al verscheidene werknemers ontslagen. Vaak tot onbegrip bij de collega’s.

Door een ABVV-delegee in de Antwerpse chemie

Kan Bernie Sanders het politieke establishment verslaan?

Interview met Ginger Jentzen van Socialist Alternative

De strijd voor het Amerikaanse presidentschap woedt op volle toeren. De zelfverklaarde socialist Bernie Sanders doet het daarbij uitstekend in de peilingen. We spraken over de campagne van Bernie en de situatie in de VS met Ginger Jentzen. Zij is lid van Socialist Alternative in de VS. Als activiste in Minneapolis speelde ze een belangrijke rol in de strijd voor een minimumloon van 15 dollar per uur en raakte ze bijna verkozen in de gemeenteraad.

Interview door Bart Vandersteene

Over het ecologisch socialisme van Karl Marx

Te veel socialisten, zelfs onder degenen die zichzelf graag als revolutionaire marxisten zien, zijn helaas te laat met het ontdekken en begrijpen van de ecologische analyse van de onherstelbare metabole kloof van het kapitalisme met de planeet en de natuur waar Karl Marx en Friedrich Engels al in de loop van de jaren 1800 mee bezig waren.

Artikel door Arne Johansson (Rättvisepartiet Socialisterna, eerst gepubliceerd afgelopen zomer)

Sociale zekerheid onder vuur – strijd nu beginnen organiseren

De sociale zekerheid ligt onder vuur. De afgelopen jaren hebben de bazen een deel van de bijdragen aan de sociale zekerheid cadeau gekregen in de vorm van zogenaamde lastenverlagingen. Een deel van ons indirect loon – dat via sociale zekerheid doorstroomt naar collega’s die steun nodig hebben (ziekte, pensioenen, werkloosheid) – is afgeschaft. Omdat het een operatie achter de schermen is die we niet direct in onze portemonnee voelen, passeerde dit zonder veel protest. Het opgestapelde tekort in de sociale zekerheid wordt echter groter. Vanaf 2021 dreigt een deel financiering door de overheid weg te vallen, waardoor zwaardere aanvallen onvermijdelijk zijn. Hoog tijd om het verzet te organiseren om onze sociale bescherming te verdedigen en uit te breiden!

Dossier door Geert Cool uit maandblad ‘De Linkse Socialist’