Klimaatverandering en vervuiling: De vrije markt is de oorzaak, niet de oplossing!

Het is al lang geen 5 voor 12 meer. Klimaatverandering is al een feit. Dat betekent niet dat we lijdzaam moeten toezien. Integendeel. De ergste gevolgen van klimaatverandering kunnen nog vermeden worden door de temperatuurstijging sinds het pré-industriële tijdperk een halt toe te roepen en te beperken tot 1,5°C. Dat is wat het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in haar rapport naar aanleiding van de klimaattop in december meldt. Hoe meer eensgezindheid er groeit over de dringendheid, des te duidelijker het echter wordt dat de traditionele politici geen antwoord hebben. Er is meer nodig dan individuele maatregelen, we hebben nood aan massale publieke investeringen in duurzame economische planning.

dossier door Michael Bouchez uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Artificiële intelligentie: negatieve impact onder kapitalisme, revolutionair potentieel onder socialisme

In een waarschuwing vol ironie, stelde voormalig Amerikaanse minister Henry Kissinger – die in de jaren 1960 en 1970 toezag op heel wat misdaden in de Vietnam-oorlog – in een artikel voor Russia Today in juli: “We zitten middenin een technologische revolutie waarvan de gevolgen niet volledig in rekenschap genomen worden en die ertoe kunnen leiden dat de wereld afhankelijk wordt van machines die draaien op data en algoritmes waar geen ethische of filosofische normen meer aan te pas komen.”

Dossier door Robin Clapp, uit weekblad ‘The Socialist’

1918-1923: revolutie in Duitsland

Hieronder het voorwoord geschreven door Geert Cool uit ons boek ‘1918-1923: revolutie in Duitsland’. Met dit boek willen we lezers kennis laten maken met de bijzonder interessante en leerrijke Duitse Revolutie van 1918-1923. Dit is niet het meest besproken historisch thema, heel wat elementen ervan zijn zelfs onder militanten amper bekend. Nochtans kan het belang van de Duitse Revolutie niet overschat worden: gedurende een langere periode was er het potentieel van een revolutionaire breuk met het kapitalisme in een ontwikkeld kapitalistisch land. Het mislukken van de revolutie maakte de latere fascistische opmars en dictatuur in Duitsland mogelijk. Bovendien speelde deze mislukking een essentiële rol in het standhouden van het isolement van de Sovjet-Unie, een cruciale factor in de opgang van het stalinisme waarbij een bureaucratische dictatuur een einde maakte aan de elementen van arbeidersdemocratie die in de geplande economie aanwezig waren na de Oktoberrevolutie.

Waarom is het in Wallonië en Brussel niet tot progressieve coalities gekomen?

Dirk De Block (PTB Molenbeek). Foto: Jean-Marie

Ondanks de belangrijke campagne van het Waalse ABVV voor “linkse coalities waar deze mogelijk zijn,” zijn alle onderhandelingen voor gemeentelijke coalities tussen PS en PTB op de klippen gelopen. De vakbond verzette zich tegen coalities van PS en MR door te pleiten voor “progressieve meerderheden” van PS, PTB en Ecolo tegenover het besparingsbeleid van de rechtse regering. Artikel door Boris (Brussel). 

Zelzate: voor rechts is elke stap weg van besparen onaanvaardbaar

Na vier weken onderhandelen is er een bestuursakkoord tussen SP.a en PVDA in Zelzate. Voor het eerst in België zal de PVDA op gemeentelijk niveau deelnemen aan het beleid. VOKA reageerde furieus en riep op tot een boycot van het bestuur. Veel linkse kiezers in Vlaanderen onthaalden het akkoord als een welgekomen linkse hoop in een periode waar hoofdzakelijk meerderheden tussen rechtse partijen ontstaan. Artikel door Fabian (Gent).