Europa in crisis: spanningen, verdeeldheid en instabiliteit

Het establishment in Europa heeft het moeilijk. Ondanks een periode van beperkt herstel blijft de politieke instabiliteit verder toenemen en dan is er nog eens de mogelijkheid van een nieuwe recessie die de reeds bijzonder wankele evenwichten helemaal onderuit kan halen. Op de zomerschool van het CWI eind juli in Barcelona was er een uitgebreide discussie over perspectieven voor Europa, hieronder enkele elementen daarvan.

Verslag door Geert Cool

Een blik op de Portugese linkerzijde

Er wordt ook bij ons vaak verwezen naar Portugal waar een sociaaldemocratische minderheidsregering aan de macht is op basis van gedoogsteun van radicaal-links. Dit wordt voorgesteld als een model dat bijvoorbeeld ook in Wallonië mogelijk zou zijn. Om er een beter zicht op te hebben, publiceren we hier een dossier door Gonçalo Romeiro van Socialismo Revolucionario, onze Portugese zusterorganisatie. Deze analyse werd eerder gepubliceerd in de eerste Engelstalige editie van “A Centelha”, de krant van Socialismo Revolucionario.

Zomerschool. Explosieve internationale situatie, kapitalisme in het slop

De discussie werd ingeleid door Peter Taaffe van het Internationaal Secretariaat van het CWI

De laatste G7-top in Canada in juni bracht een scherpe illustratie van de huidige wereldwijde wanorde. Het was zelfs niet mogelijk om tot een gezamenlijke verklaring te komen. De slechte staat van de economie versterkt de instabiliteit. Alle instellingen en alles wat normaal was in de periode sinds de Tweede Wereldoorlog, ligt onder vuur. Het proces van globalisering heeft het moeilijk en de inter-imperialistische spanningen leiden tot een nieuwe periode van conflicten en toegenomen confrontaties.

Verslag door Nicolas Croes van de discussie over wereldperspectieven tijdens de internationale zomerschool van het Committee for a Workers’ International eind juli in Barcelona

Hoe het Ierse abortusreferendum werd gewonnen

De “Ja”-stem voor het schrappen van het verbod op abortus haalde het met 66,4% tegenover 33,6% “Nee”-stemmen in het referendum met de hoogste participatiegraad ooit in Ierland, namelijk 64%. Het resultaat was een bijna compleet spiegelbeeld van het referendum in 1983 op basis waarvan het verbod werd ingevoerd, alleen werden er dit keer bijna een miljoen stemmen meer uitgebracht. Gezien de Ierse regering gezegd had de intentie te hebben om, in navolging van de voorstellen van de Citizen’s Assembly (Burgerraad), een wetsvoorstel in te dienen dat abortus tot 12 weken toelaat als het “Ja”-kamp zou winnen, kan dit enkel gezien worden als een overduidelijke stem voor het recht op eigen keuze.

Dossier door de Socialist Party (Ierland). Dank aan Lisa voor de vertaling

Abortus. Regering verkoopt status quo als vooruitgang

Nadat het er eerst op leek dat de regering de beslissing wilde overhevelen naar de volgende regering, heeft Michel alsnog een wit konijn uit zijn hoed getoverd. Een staaltje van het typisch Belgische compromis: abortus tot 12 weken wordt uit het strafwetboek gehaald, maar het blijft een misdaad indien er niet aan de zeer beperkende voorwaarden is voldaan. Het toont vooral de limieten van lobbywerk zonder het opbouwen van een krachtsverhouding buiten het parlement. Indien de Ierse pro-keuze-beweging het daarbij had gehouden, was de recente doorbraak onmogelijk geweest. Het was immers geen “stille revolutie”, maar een zeer luidruchtige, jarenlang volgehouden massamoblisatie!

Reactie door Anja Deschoemacker vanop de website van de campagne ROSA