Categorie: Boeken en brochures

Op deze pagina bieden we enkele boeken en brochures aan die werden uitgegeven door de linkse socialisten. Er zijn ook papieren versies van deze werken te verkrijgen.

Strijd tegen seksisme is nodig

Het was een bewuste keuze deze brochure uit te brengen aan het begin van de zomer. Zoals iedere zomer verheugen veel meisjes en jonge vrouwen zich op de komst van de vakantie, de festivals, de vrijheid … maar zullen ze…

Fascisme – Wat het is en hoe het te bestrijden

Dit is een nieuwe en herwerkte uitgave van een brochure die voor het eerst in 2003 verscheen. Het is de bedoeling om met deze brochure een duidelijker beeld te schetsen van wat wij onder ‘fascisme’ verstaan, wat de gelijkenissen en…

Lenin en Trotski: hun echte opvattingen

We publiceren een Nederlandse vertaling van een brochure uit 1969 als antwoord op een reeks vervalsingen en verdraaiingen die toen – en nu nog steeds – populair waren in stalinistische kringen. Aan de hand van een dergelijke polemiek wordt een…

Socialistische media, jouw media

De Linkse Socialistische Partij publiceert haar eigen maandblad en website. We denken dat dit noodzakelijk is om in te gaan tegen de dagelijkse informatiestroom waarmee we vanuit de burgerlijke media geconfronteerd worden. De traditionele media (televisie, kranten,…) staan niet aan…