Het is onmogelijk een gedetailleerd beeld te geven van hoe de toekomstige socialistische samenleving er zal uitzien. Socialisme is immers geen “ideaal” van een paradijselijke samenleving die is uitgedacht door enkele goedmenende filosofen, het is het logische resultaat van de tegenstellingen die aanwezig zijn in het kapitalistische productiestelsel.

Onder het kapitalisme bepaalt de zoektocht naar winst van een handvol concurrerende bezitters de economische activiteit en is het beslissend voor de menselijke arbeid. Dit leidt tot een algemene chaos: regelmatige crises, enorme verspillingen en verschrikkelijke ongelijkheid. Het socialisme vertrekt van een ander uitgangspunt: gemeenschappelijke controle op de middelen en rijkdom met een planning van de economie zodat de productie beantwoordt aan de reële noden van de samenleving.

Vandaag heeft een groot deel van de bevolking geen werk en voelen velen zich nutteloos. Wie wel werk heeft, wordt uitgeperst als citroenen en moet steeds meer en harder werken. Tegelijk kan een kleine kliek van parasieten vegeteren zonder te moeten werken, en dat op basis van de arbeid van anderen. In een dergelijke situatie is het niet vreemd dat veel werkenden geen voldoening vinden in hun arbeid. Zoals Marx stelde, begint het leven van een arbeider vaak op het ogenblik dat het werk gedaan is.

In een socialistische samenleving is er de mogelijkheid om het werk op een rechtvaardige manier te verdelen onder alle werkenden, gecombineerd met een rationeel gebruik van de wetenschappelijke en technologische mogelijkheden. Dat zou het leven van elkeen kwalitatief kunnen verbeteren en de nodige tijd vrijmaken zodat alle mensen kunnen genieten van het leven. Werk zou niet meer gezien worden als een verplichte en zware last, maar als een natuurlijke taak die nodig is om met z’n allen vooruit te gaan.

Sommige critici stellen dat socialisten ingaan tegen het belang van het individu. Het tegendeel is waar, het is onder het kapitalisme dat individuele vrijheid enkel bestaat voor de rijksten, terwijl er voor de grote meerderheid van de bevolking enkel een illusie van vrijheid is. In een socialistische samenleving kan de materiële basis worden gelegd om meer gebruik te maken van de talenten en mogelijkheden van alle mensen zodat ook kunst, cultuur, wetenschap,… niet langer het privilege van enkelen zijn, maar sterker kunnen ontwikkelen.

Dankzij de technologische mogelijkheden kan de planning van de economie veel makkelijker verlopen dan in het verleden. Een dergelijke planning kan worden opgemaakt op basis van democratische controle en beheer door de werkenden, die op alle niveaus comités kunnen verkiezen om hen te vertegenwoordigen en om deel te nemen aan de lokale, nationale en internationale coördinatie.

Maatregelen zoals het verdelen van het werk of de mogelijkheid om bepaalde huishoudelijke taken (wanneer gewenst) te laten vervullen door de gemeenschap, zouden iedereen de kans geven om zich actief te engageren in het dagelijkse beheer van de samenleving. De democratische deelname aan de samenleving zou nooit geziene niveaus kunnen bereiken.

Vandaag heeft de meerderheid van de bevolking niets te zeggen. De traditionele politici leiden een leven dat totaal los staat van de gewone mens. Ze nemen beslissingen waarover de bevolking geen controle heeft. In een socialistische samenleving zouden alle politieke vertegenwoordigers permanent verantwoording moeten kunnen afleggen en dat op alle niveaus, ze zouden ook het loon van een gemiddelde werkende verdienen zodat ze de impact van beslissingen zelf voelen.

De critici zullen denken: “dat zal nooit werken”. De geschiedenis toont ons nochtans aan dat de embryo’s van een dergelijke samenleving naar voor komen in zowat iedere massale strijdbeweging van de arbeiders. Met de uitbouw van een krachtsverhouding van de arbeidersbeweging in de strijd tegen dit barbaarse systeem, zal de realiseerbaarheid en de noodzakelijkheid van een socialistische samenleving steeds duidelijker worden.

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel