Voorwoord van de vertaler.

De documenten en toespraken die hierin zijn verzameld geven een belangrijk inzicht in het proces van stalinistische degeneratie binnen de Russische Communistische Partij en met name binnen het Centraal Comité in de jaren vlak na de revolutie. Als gevolg van de periode van Oorlogscommunisme onder invloed van de burgeroorlog en daarna de Nieuwe Economische Politiek (de N.E.P.) waren een aantal tijdelijke maatregelen genomen die bureaucratische deformatie in de hand werkte. Het triumviraat onder leiding van partijsecretaris Stalin wist stap voor stap haar positie te verstevigen op basis van een teruggang in de revolutionaire beweging als gevolg van nederlagen voor de arbeidersbeweging, met name die van de Duitse revoluties en de Chinese Revolutie in ’25-‘27. Hoewel “Het testament van Lenin”, zoals de brief aan Trotski van Lenin om een blok te vormen tegen de bureaucraat Stalin en zijn kornuiten wordt genoemd, wel in het Nederlands is gepubliceerd, is het voor het eerst dat deze vroege kritiek op de bureaucratische degeneratie in het Nederlands verschijnt.

De Sovjet-Unie bestaat niet meer en daarmee is gelijk de noodzaak voor de kapitalistenklasse in het westen vervallen om de schijn op te houden dat ze het beste voor hebben met de samenleving. Alle verworvenheden van de arbeidersbeweging liggen onder vuur. Daarnaast hebben de traditionele arbeiderspartijen alle ideologische banden met het marxisme verbroken en viert binnen de vakbondsleiding het rechtsreformisme hoogtij. Het besef dat deze verworvenheden een bijproduct van de klassenstrijd zijn, hebben zij niet meer. Onvermijdelijk zullen arbeiders en jongeren, op zoek naar antwoorden om de crisis in de leiding van de arbeidersbeweging te omzeilen of te overwinnen, stuitten op het vraagstuk van de Russische Revolutie. De opkomst en ondergang van dit belangrijkste sociale experiment van de 20-ste eeuw vallen niet te begrijpen zonder kennis te nemen van het werk van Trotski en de Oppositie. Daarnaast is de wijze waarop de kritieken naar voren worden gebracht een lichtend voorbeeld van de marxistische theorie in de praktijk en als zodanig dan ook onmisbaar startpunt in onze analyse van het stalinisme. Daarom kunnen we er ook trots op zijn dat deze werken nu voor het eerst in het Nederlands beschikbaar komen.

> Inhoudstafel

Geef een reactie

0
    0
    Je winkelwagen
    Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel