1918-1923: Revolutie in Duitsland

12,00

Beschrijving

November 1918. Eén jaar na de Oktoberrevolutie in Rusland komen de Duitse arbeiders en soldaten in opstand. Ze zetten eigen raden op om een einde te maken aan oorlog en uitbuiting. Revolutionaire voortrekkers als Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht komen uit de gevangenis en doen er alles aan om de beweging op een breuk met het kapitalisme aan te sturen.

De beweging in november 1918 is het begin van een revolutionair proces dat tot in 1923 zal duren. De contrarevolutie doet er alles aan om socialistische maatschappijverandering te vermijden. Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht worden in januari 1919 vermoord. De socialistische partij SPD verraadt de beweging: hervormingen van bovenaf moeten de revolutie van onderuit stoppen. Toch doen zich nog verschillende revolutionaire mogelijkheden voor.

Na de gemiste kansen voor de revolutie, groeit de ruimte voor de wanhoop van de contrarevolutie. Het mislukken van de Duitse Revolutie maakt de opkomst van het fascisme mogelijk, het ontwikkelen van een Tweede Wereldoorlog en het veroordeelt de Sovjet-Unie tot een isolement waar de stalinistische bureaucratie gebruik van kan maken om de revolutie te verraden.

In dit boek bundelen we teksten over deze periode: van de novemberrevolutie in 1918, over de moord op Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, de beweging na de Kapp-putsch in 1920 en het potentieel van 1923 tot de contrarevolutionaire opkomst van het fascisme. We brengen ook enkele sleutelteksten van Rosa Luxemburg zelf en een portret van Rosa en Karl door de Russische revolutionair Leon Trotski. Tenslotte ook een bijlage over de Duitse soldatenraad in Brussel in november 1918, een weinig gekende episode uit de geschiedenis van ons land: het ogenblik dat rode vlaggen over Brussel wapperden.

Praktische gegevens:

  • 156 pagina’s A5, soft cover
  • ISBN: 9789491304330
  • Depot: D/2018/12.886/5
  • Uitgekomen in september 2018

Inhoud: