Categorie: Nieuwe arbeiderspartij

Wat bedoelen we met onze oproep voor een nieuwe arbeiderspartij? Welke lessen kunnen we trekken uit andere landen? Welke stappen worden ondernomen inzake de politieke vertegenwoordiging van de arbeidersbeweging?

Friedrich Engels over de nood aan een arbeiderspartij

Overal in Europa zien we een opleving van de arbeidersbeweging die opstaat tegen het neoliberale beleid. Dat beleid wordt in veel landen gevoerd door voormalige arbeiderspartijen, de sociaal-democratie. Die werpen zich op als de beste vertegenwoordigers van het patronaat.