Ierse socialistische parlementsleden over de vluchtelingencrisis

Standpunt door Joe Higgins, Ruth Coppinger en Paul Murphy (verkozen in het Iers parlement voor de Anti-Austerity Alliance en tevens lid van de Socialist Party)

ierlandasielDe wereldwijde vluchtelingencrisis is aangestuurd door armoede, oorlog en ellende. Het is een scherpe veroordeling van het wereldwijde winstsysteem. Het kapitalisme heeft niets anders dan armoede en ellende te bieden aan een steeds grotere groep van de wereldbevolking.

Er zijn tot 60 miljoen vluchtelingen en intern verplaatste personen. Dit cijfer ging de afgelopen vier jaar met 20 miljoen omhoog. Het immense menselijke lijden dat inherent is aan een situatie waarin miljoenen mensen moeten vluchten, is het gevolg van imperialistische interventies en jarenlange oorlogen in het Midden-Oosten.

Ondraaglijke ellende

Veel vluchtelingen proberen vanuit het door oorlog verwoeste Syrië naar Europa te komen. Volgens een VN-rapport heeft een zesde van de Syrische bevolking sinds 2011 het land verlaten en er vielen tot 230.000 doden. Verkrachting is een oorlogswapen. Er is een massale interne vluchtelingenstroom in het land, maar ook naar de buurlanden. In Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte alleen al zijn er volgens Amnesty International 4 miljoen Syrische vluchtelingen. Velen leven in vreselijke omstandigheden met honger en armoede in vluchtelingenkampen. Vrouwen en kinderen zijn in die kampen nog steeds kwetsbaar voor seksueel geweld. De helft van de Syrische vluchtelingen zijn kinderen.

Solidariteit van onderuit

De enorme sympathie en de schok na het beeld van het lijkt van de driejarige Aylan Kurdi dat op een strand in Turkije aanspoelde, toonde het instinct voor solidariteit dat breed verspreid is onder de gewone bevolking in Ierland. In de rest van Europa waren er gelijkaardige uitingen van solidariteit, onder meer na de vreselijke ontdekking van 71 lijken van vluchtelingen in een koelwagen in Oostenrijk. Het leidde tot een betoging met 25.000 deelnemers in Wenen.

Deze sfeer van solidariteit van onderuit en steun aan de vluchtelingen staat in een schril contrast met de opstelling en de daden van de elite doorheen de EU. De Ierse regering beloofde aanvankelijk om slechts 600 vluchtelingen op te nemen. Het is de reactie van de gewone bevolking die de Ierse en andere besparingsregeringen ertoe dwongen om meer vluchtelingen op te nemen. De krokodillentranen van Merkel en co die eerder brutaal ingingen tegen de verarmde bevolking van Griekenland zijn bijzonder hypocriet.

We vergeten ook niet hoe de Britse premier David Cameron bijzonder racistisch uit de hoek kwam toen hij het had over “zwermen” vluchtelingen in Calais. De Ierse regering belooft nu om 4.000 vluchtelingen te verwelkomen over een periode van twee jaar. Dit cijfer stemt niet overeen met de ernst van de vluchtelingencrisis en het ligt in de lijn van de onrechtvaardige benadering die deze en vorige regeringen volgden ten aanzien van vluchtelingen.

Hypocrisie van Europese elite

De woorden van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, dat er “geen godsdienst, geen filosofie is als het over het redden van vluchtelingen gaat. Dit zijn immers mensen” of nog dat “bootjes terugsturen niet Europees is”, zijn bijzonder Orwelliaans. De waarheid is dat het programma om vluchtelingen op zee te redden, Mare Nostrum, eerder dit jaar werd teruggeschroefd tot de beperktere operatie Triton en dit met dodelijke gevolgen. In april 2014, toen Mare Nostrum nog bestond, kwamen er naar schatting 42 vluchtelingen om op de Middellandse Zee. In april van dit jaar was dat 1.308.

In de toespraak van Juncker over de ‘aanpak’ van de crisis werd niet alleen het idee geopperd van quota voor de vestiging van vluchtelingen in de EU (wat overigens niet zal gerealiseerd worden omdat verschillende regeringen al aankondigden niet te zullen meewerken), maar werd ook verwezen naar een versterking van Fortex, de grenscontroles van de EU, en een plan om de uitwijzing van ‘economische vluchtelingen’ op te voeren. Eerder dit jaar zorgden de interventies van de EU in Griekenland ervoor dat een massaal programma ter waarde van 50 miljard euro aan privatiseringen aan de Griekse werkenden en armen werd opgelegd. Dat geeft aan hoe meedogenloos de EU de belangen van de bankiers en grote bedrijven dient en hoe onrechtvaardig en ondemocratisch deze instelling is. De vluchtelingencrisis toont nu de dodelijke wreedheid van ‘Fort Europa’ en het inherent racistische karakter van de EU.

Oorlog en imperialisme verantwoordelijk voor vluchtelingencrisis

De verantwoordelijkheid voor de omstandigheden in het Midden-Oosten die aanleiding geven tot de vluchtelingencrisis ligt bij het westerse imperialisme. Het Britse en Franse imperialisme waren historisch verantwoordelijk voor het bepalen van de grenzen van de staten in het Midden-Oosten en werkten nadien samen met het VS-imperialisme om lokale bondgenoten aan de macht te houden. Deze lakeien van het VS-imperialisme, waaronder bijzonder rijke feodale elites die verschillende landen beheersen, moeten bestreden worden om hun enorme rijkdom in te zetten om de vluchtelingen te helpen. Dat gebeurt vandaag niet. Saoedi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van het VS-imperialisme, heeft bijna geen Syrische vluchtelingen opgenomen. Ook de enorme rijkdom van de wapenindustrie die voordeel blijft halen uit de oorlogen in het Midden-Oosten moet door de gemeenschap overgenomen worden om de behoeften van de bevolking te dienen. De EU stemde in met 13 miljard dollar aan wapenuitvoer naar het Midden-Oosten in 2012.

De bloedige invasie van Irak in 2003 door de VS en Groot-Brittannië, ondanks een grote en actieve anti-oorlogsbeweging, was rampzalig en heeft de hele regio getroffen met meer conflicten, sectaire verdeeldheid en de opkomst van reactionaire islamitische fundamentalisten. De Ierse regering was destijds medeplichtig door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen toe te laten om bij te tanken op de luchthaven van Shannon. Wij zijn tegen de oorlog en verzetten ons tegen pogingen van de imperialistische machten die de humanitaire vluchtelingencrisis willen gebruiken om steun te krijgen voor nieuwe imperialistische interventies in de regio.

Wij steunen elke stap in de richting van verenigde actie van de werkenden en arme massa’s over sectaire grenzen heen. De revolutionaire golf in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vanaf 2011 gaf een indicatie van de mogelijkheden van massastrijd in het verenigen van de werkenden, jongeren en armen tegenover sectarisme, de heerschappij van corrupte elites en het imperialisme. Het fenomeen van wekelijkse acties op vrijdag vanaf deze zomer in Irak, acties geleid door jongeren waarbij werkenden en armen samen ingaan tegen corruptie, armoede en werkloosheid, zijn een belangrijke ontwikkeling in het Midden-Oosten.

Degelijke huisvesting voor iedereen!

Er is een enorme woningcrisis in Ierland. Er moet een onmiddellijk antwoord hierop komen met een massaal plan van publieke investeringen in huisvesting, een programma dat overigens ook jobs zou creëren.

De woningcrisis is niet onvermijdbaar. Het is het resultaat van een jarenlang beleid om alle ruimte te laten aan de private sector. De overheid werd hierdoor afhankelijk van private bedrijven die enkel winst willen maken en van private verhuurders die niet alleen subsidies krijgen (dit jaar zal de regering meer dan 400 miljoen euro aan verhuurders betalen aan en er zijn belastingverlagingen voor verhuurders en projectontwikkelaars, in 2013 ging het om 207 miljoen euro) maar ook volledig vrijspel krijgen om hoge huurprijzen te vragen door in te spelen op de tekorten aan degelijke woningen.

Huisvesting is een recht. De woningcrisis kan opgelost worden. Er is nood aan controle op de huurprijzen. Alle beschikbare woningen moeten onder publiek bezit komen zodat er onmiddellijke opvang voor daklozen mogelijk wordt. Er is daarnaast een omvangrijk publiek programma nodig om nieuwe woningen te bouwen.

Degelijke huisvesting en diensten zoals kinderopvang, gezondheidszorg en onderwijs die gepaard gaan met nieuwe huisvestingsprojecten moeten gericht zijn de behoeften van alle mensen – zowel Ieren als migranten die al langer in Ierland leven en nieuwe vluchtelingen.

Rijkdom verdelen – geen verdeel-en-heersbeleid!

De meeste gewone mensen betuigen hun solidariteit met de vluchtelingen, maar de pogingen van rechtse media en partijen om angst te zaaien kan op een bepaald ogenblik meer impact krijgen en leiden tot spanningen als er wordt uitgegaan van een concurrentie voor de beperkte middelen. Wij aanvaarden dit niet.

Er is voldoende rijkdom die nu in handen is van de rijkste individuen en bedrijven in Ierland. Er is voldoende rijkdom om huisvesting, jobs en openbare diensten voor iedereen mogelijk te maken. De regering zal dit jaar 8 miljard euro aan de obligatiehouders betalen. De 300 rijkste Ieren zijn nu goed voor een vermogen van 85 miljard euro. De 10% rijkste gezinnen nemen 53% van de gezinsinkomsten voor hun rekening, de 5% rijksten 38% en de 1% rijksten maar liefst 15%. In 1987 was dat 10%, de rijkste 1% heeft zijn aandeel van de rijkdom dus met 50% zijn toenemen.

We verwerpen alle pogingen om verdeeldheid te zaaien onder de slachtoffers van besparingen en kapitalisme. Deze slachtoffers hebben wereldwijd belang bij een gezamenlijke strijd tegen de heerschappij van de 1% superrijken. Het huidige beleid leidt tot een enorme ongelijkheid – volgens jaar zullen de 1% rijksten meer rijkdom hebben dan de 99% armsten. Het is deze ongelijkheid die leidt tot oorlogen, zoals de oorlog om olie en prestige in Irak in 2003, een land met miljoenen interne en externe vluchtelingen.

Menselijke opvang

Wie vandaag asiel aanvraagt, moet soms jarenlang wachten in een situatie die aan een open gevangenis doet denken. Asielzoekers hebben niet het recht om te werken of verder te studeren. Ze krijgen amper 19,1 euro per week en 9,6 euro extra als ze een kind hebben. Private bedrijven krijgen jaarlijks 50 miljoen euro om 34 asielcentra uit te baten. Wij verzetten ons tegen de neoliberale logica van winsten op de kap van vluchtelingen.

De regering kondigde aan dat het “ontvangst- en oriëntatiecentra” wil ontwikkelen voor vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Dit moet beperkt worden tot een tijdelijke maatregel. Wij eisen een onmiddellijk plan om vluchtelingen een degelijke toekomst aan te bieden met betaalbare huisvesting, voldoende taalonderwijs, plaatsen op school, psychologische ondersteuning voor post-traumatische stress, …

Dit moeten we verbinden met een algemeen plan om de huisvestingcrisis aan te pakken door te strijden voor meer huisvesting, jobs en een degelijke toekomst voor iedereen. We verbinden dit met de strijd tegen de waterbelasting waarbij het massaverzet moet uitgroeien tot een algemene revolte tegen besparingen en een sterke linkse beweging tegen de huidige gang van zaken.

Print Friendly, PDF & Email