Tag: democratie

Tegen Van Reybrouck

Met de titel ‘Tegen verkiezingen’ zoekt David Van Reybrouck bewust de controverse op. Het boek zelf is geen pleidooi tegen verkiezingen, maar voor institutionele aanpassingen als antwoord op de ondermijning van het vertrouwen in de huidige gang van zaken. Het…

LSP-standpunten op verkiezingssite.be

De website verkiezingssite.be probeert een beeld te geven van alle partijen en hun standpunten. Ook LSP werd gevraagd naar een overzicht van korte meningen rond diverse thema’s. Op basis van eerder gepubliceerde standpunten en artikels hebben we geprobeerd om een…