Franse strijd gaat door. Macron en besparingsbeleid wegstaken!

Voor het opzetten van stakerscomités in elke werkplaats, elke school, elke wijk …

De aanval op de pensioenen werd met dwang doorgedrukt door Macron. Toch houdt het gemeenschappelijk front van de belangrijkste vakbonden van het land stand. De twee maanden van strijd hebben een krachtsverhouding gecreëerd die ervoor zorgde dat Macron en co geen stemming in het parlement aandurfden en bijna een motie van wantrouwen verloren.

Pamflet van Alternative Socialiste Internationale in Frankrijk

Macron en zijn regering staan zwakker dan ooit. Dat is waarom het politiegeweld wordt opgevoerd. Het gebruik van traangas neemt toe, het aantal klachten van willekeurige arrestaties door de politie eveneens. Vrouwen werden meters ver aan hun haar meegesleurd door agenten. Sommigen werden zelfs seksueel misbruikt toen ze opgepakt werden. Het doel is tweeledig. Enerzijds proberen het protest om te buigen naar meer geweld (vooral gericht op de jongeren) in de hoop om verdeeldheid in ons kamp te zaaien over wat te doen. Anderzijds om de cohesie van de verdedigers van de huidige orde rond de regering te verzekeren zonder de steun van de meerderheid van de bevolking voor het verzet te ontkennen.

De aanvallen op de pensioenen en het hele beleid van president Macron en premier Borne zullen niet vallen door moties van wantrouwen of referenda, maar door strijd! Het komt erop aan de kans aan te grijpen om een vastberaden offensief op te zetten tegen Macron en het hele kapitalistische systeem.

Het gebruik van artikel 49.3 bracht de beweging naar een nieuw niveau. De woede en motivatie om de aanval op de pensioenen neer te halen, moeten omgezet worden in een oproep tot een algemene staking van onbepaalde duur waarbij er dagelijks over de verderzetting wordt gestemd. De bolwerken van de arbeidersbeweging kunnen daarin een hoofdrol spelen, maar met aandacht om de minder gemobiliseerde sectoren en lagen mee te trekken.

Wij zijn de meerderheid. Als we ons organiseren, ligt de macht binnen ons bereik

De steun voor een staking van onbepaalde duur is toegenomen sinds het gebruik van artikel 49.3 voor de pensioenhervorming. Volgens BFMTV gaat het om 58%. 68% zegt nog steeds tegen de pensioenhervorming te zijn en een bijna even groot aantal Fransen, 67%, wil de mobilisatie verderzetten. Dit is een enorm reservoir van mobilisatie dat niet verloren mag gaan!

In een aantal sectoren is er opgeroepen tot een staking van onbepaalde duur: het spoor (SNCF), het openbaar vervoer in Parijs (RATP), energiebedrijf EDF, sommige raffinaderijen, vuilnismannen in sommige steden en een aantal leraren. De vraag is hoe we deze dynamiek kunnen aanhouden, uitbreiden naar andere sectoren en verdiepen, onder meer door de bezetting van bedrijven. Waar kan de strijd beter worden gevestigd dan in het hart van de werkplek?

Een versnelling hoger schakelen en verder gaan dan de eenvoudige opeenvolging van losse stakings- en mobilisatiedagen is absoluut cruciaal. Het is dringend noodzakelijk om, voor zover dat nog niet gebeurd is, op de werkvloer actievergaderingen te organiseren die openstaan voor alle collega’s, of ze nu lid zijn van een vakbond of niet, en om soortgelijke comités te organiseren op de middelbare scholen, universiteiten en in de wijken om een algemene staking van onbepaalde duur op te bouwen en om de verschillende initiatieven van de strijd daaromheen met elkaar te verbinden. De oprichting van democratische anti-Macron stakingscomités op lokaal niveau, en daarna op grotere schaal, zou het mogelijk maken alle steun van de beweging bij de acties en de beslissingen hierover te betrekken en de vele initiatieven te hergroeperen.

De opbouw van de staking van onbepaalde duur is een centrale stap, maar het is slechts een stap in de confrontatie met de kapitalistische staat. Het perspectief van een “miljoenenmars” op het Elysée vanuit de regio’s, bijgestaan door een vermenigvuldiging van “Robin Hood-acties”, zou de verankering ervan versterken. De inzet van de strijd gaat veel verder dan de pensioenen: het gaat om de val van Macron-Borne en het volledige besparingsbeleid.

Voor een samenleving geleid door en voor de meerderheid

Er is geen gebrek aan middelen! TotalEnergies maakte in 2022 een nettowinst van 19 miljard euro, de grootste in zijn geschiedenis. De beursgenoteerde bedrijven van de CAC 40 deelden in 2022 80,1 miljard euro uit aan hun aandeelhouders! Tegelijk zijn zij diegenen die het meest gesteund worden door de overheid, met 157 miljard euro overheidssteun per jaar!

Deze klimaatcriminelen en allerlei aasgieren moeten worden onteigend en genationaliseerd onder controle en beheer van de werknemers. Op die manier, en met de nationalisatie van sleutelsectoren van de economie (financiën, grote bedrijven …), zou het mogelijk zijn om een waardige toekomst voor iedereen te verzekeren met respect voor de planeet dankzij een rationele en democratische planning van de economie. De georganiseerde arbeidersklasse kan de hoofdrol spelen en zich vestigen als de heersende klasse in de samenleving door de klimaatbeweging, de vrouwenbeweging en andere sociale bewegingen erbij te betrekken. Dit zou de basis leggen voor de omverwerping van het kapitalistisch systeem. Met een dergelijk programma en een dergelijke aanpak zou La France Insoumise haar rol als stimulans voor de oppositie en de transformatie van de hele samenleving ten volle kunnen spelen.

Met de “Robin Hood”-acties heeft het stakende energiepersoneel op een gecoördineerde manier in het hele land gratis gas en elektriciteit voor scholen, ziekenhuizen, sociale woningen, openbare sportcentra, verenigingen van openbaar belang tot stand gebracht. Ook herstelden zij de distributie aan gebruikers die waren afgesloten wegens onbetaalde rekeningen en boden zij een verlaagd tarief tot 60% voor kleine handelaren, die geen vergelijkbare hulp kregen van de overheid bij de stijgende prijzen! Deze acties zijn initiatieven die door werkenden in het hele land op hun werkplek worden genomen en gecoördineerd. Over beslissingen en acties wordt democratisch gestemd door de basis. Dit geeft een idee van hoe de door arbeiders geproduceerde rijkdom kan worden beheerd in een democratische socialistische samenleving.

Bovendien helpt dit de kleine handelaren en zorgt het ervoor dat deze laag van de samenleving zich naar de arbeidersklasse keert en meer bereid is om stakingsbewegingen te steunen, om zich bij hen aan te sluiten in de strijd. Het is een stap naar de uitbreiding en eenwording van de strijd in ons kamp, het overwinnen van de verdeeldheid, zo kostbaar voor rechts, en het favoriete terrein van extreemrechts! Deze laatste durft zich niet frontaal tegen de beweging te verzetten. Door zich op de klassenstrijd te baseren, is deze protestbeweging de ergste nachtmerrie van Le Pen & co. Ze ontmaskert immers de hypocrisie van de extreemrechtse oppositie. Hun wereld is dezelfde als die van de vrienden van Macron, met als toevoeging dat extreemrechts de sociale beweging fysiek wil verpletteren en racisme en andere vormen van verdeeldheid met de laars wil opleggen. De arbeidersbeweging in actie is de beste remedie tegen de verdeeldheid die binnen de arbeidersklasse wordt gezaaid, want eenheid is noodzakelijk om te winnen.

Een tienpuntenprogramma om te winnen

 1. Pensioen op 60 jaar.
 2. Voor een minimumpensioen dat is afgestemd op een minimumloon dat wordt verhoogd tot 2000 euro netto.
 3. Voor een onmiddellijke verhoging met 10% van alle lonen en de terugkeer van de glijdende loonschaal. Breng de laagbetaalde sectoren onder overheidscontrole om een echt statuut voor het personeel te garanderen, met goede lonen en arbeidsvoorwaarden.
 4. Gegarandeerde jobs en tijd om te leven: voor een collectieve arbeidstijdverkorting, zonder loonsverlaging, met compenserende aanwerving en verlaging van het werktempo. Voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen en een einde aan onzeker werk.
 5. Voor een massaal publiek investeringsplan in zorg, onderwijs, sociale huisvesting, duurzaam openbaar vervoer en klimaatbeschermingsmaatregelen. Openbare diensten moeten voorzien in de behoeften; ze moeten van hoge kwaliteit zijn, toegankelijk voor iedereen, binnen 30 minuten van hun woonplaats.
 6. Onteigening en inbeslagname van het vermogen van miljardairs en herinvoering van de vermogensbelasting.
 7. Nationalisatie van de energie- en banksector onder democratische controle en beheer van de arbeidersklasse.
 8. De 5e Republiek is een republiek gebleken die alleen voor de rijken werkt, voor de oprichting van een echte democratische revolutionaire grondwetgevende vergadering gebaseerd op verkozen afgevaardigden van strijdcomités in de wijken, op de werkplaatsen, op de universiteiten en op de scholen als een noodzakelijke stap naar een echte democratische arbeidersregering die werkt volgens de behoeften van allen en niet volgens de winsten van enkelen.
 9. We hebben een economie nodig die in democratisch bezit is en ecologisch gepland, met echte democratische controle door de arbeiders in de bedrijven en de samenleving als geheel om miljoenen duurzame, goed betaalde jobs te scheppen en een nieuwe groene economie op te bouwen.
 10. Naar een democratische socialistische samenleving gebaseerd op de behoeften van de arbeidersklasse, de jongeren, de onderdrukten en de planeet.

Sluit aan bij Alternative Socialiste Internationale!

De strijd om het kapitalisme omver te werpen en een maatschappelijk alternatief te vestigen moet op de grootst mogelijke schaal worden gevoerd. Daarom zijn we georganiseerd in meer dan 30 landen op alle continenten: natuurlijk in Europa, maar ook in Brazilië, Chili, Mexico, de VS, Quebec, Nigeria, Zuid-Afrika, Tunesië, Israël/Palestina en China, waar we strijden tegen de moorddadige kapitalistische dictatuur van de CCP. Gedurende verscheidene decennia hebben we ervaring opgedaan met het bestrijden van autoritaire en onderdrukkende regimes, zoals tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, en nu tegen het Poetin-regime in Rusland. Onze wereldpartij is geen optelsom van nationale organisaties die vage betrekkingen onderhouden, onze nationale afdelingen komen regelmatig bijeen, discussiëren en stellen samen analyses en strategische conclusies op om het revolutionaire instrument te bouwen dat in de huidige omstandigheden nodig is.

0
  0
  Je winkelwagen
  Er zit niets in je winkelwagenKeer terug naar de winkel