Tag: vrouwen

Postfeminisme is niet langer een algemene consensus

Appendix bij de congrestekst die gestemd werd op het LSP-congres van eind november 2015 “Na een lange periode waarin het postfeminisme dominant was, vrouwenstrijd onbestaande en seksisme zogezegd grappig, zagen we de afgelopen jaren stilaan een kentering.” Dit schreven we…

Friedrich Engels en vrouwenbevrijding

Het is 130 jaar geleden dat ‘Oorsprong van het gezin, particuliere eigendom en de staat’ door Friedrich Engels verscheen. Marxisten hebben dit boek lange tijd gezien als een belangrijke tekst over de oorsprong van vrouwenonderdrukking. Maar het werd de voorbije…

Internationale Vrouwendag. Onze strijd organiseren!

In de voorbije maanden zijn wereldwijd miljoenen vrouwen in verzet gegaan tegen de verwoestende effecten van de economische crisis op hun leven. Honderdduizenden superuitgebuite textielarbeidsters en vrouwen uit andere sectoren in Bangladesh, China, Cambodja en elders hebben deelgenomen aan een…

Vrouw zijn in Congo: een nachtmerrie

De geschiedenis van Congo is woelig en tot op vandaag is er geen stabiliteit. Congo is voor vrouwen momenteel de meest afschuwelijke plaats van de hele wereld om te leven volgens Human Rights Watch. Een dossier door TINA (Leuven).

Hoofddoekenverbod. Ondemocratisch en contraproductief!

Verwonderlijk kan de beslissing van het gemeenschapsonderwijs niet worden genoemd. Het zat er immers al een tijdje aan te komen. Welke “goede bedoelingen” de één of de ander in deze zaak ooit mag hebben gehad, het enige resultaat van deze…