Tag: verkiezingen

Tegen Van Reybrouck

Met de titel ‘Tegen verkiezingen’ zoekt David Van Reybrouck bewust de controverse op. Het boek zelf is geen pleidooi tegen verkiezingen, maar voor institutionele aanpassingen als antwoord op de ondermijning van het vertrouwen in de huidige gang van zaken. Het…

LSP/PSL weigert electoraal “apartheidsregime” in Brussel

In de regionale verkiezingen in Brussel zullen Nederlandstalige leden en sympathisanten enkel op LSP/PSL kunnen stemmen door een stem op de Franstalige kartellijst PC-PSL-LCR-PH. Dat kan in principe wel door voor de regionale verkiezingen voor de Franstalige taalrol te kiezen.…

LSP-standpunten op verkiezingssite.be

De website verkiezingssite.be probeert een beeld te geven van alle partijen en hun standpunten. Ook LSP werd gevraagd naar een overzicht van korte meningen rond diverse thema’s. Op basis van eerder gepubliceerde standpunten en artikels hebben we geprobeerd om een…

Analyse gemeenteraadsverkiezingen. Achteruitgang paars gemaskeerd!

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober tonen enkele belangrijke trends. De winnaars zijn de christen-democratische partijen en extreem rechts, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige zijde. De liberalen en de groenen verliezen zwaar, op enkele uitzondering na. SP.a gaat sterk vooruit…