Tag: klimaatverandering

Klimaatonderhandelingen: 25 jaar gebakken lucht

25 jaar al spreken gevestigde politici over de noodzaak om de globale opwarming aan te pakken. De eerste onderhandelingen begonnen in de aanloop naar de Klimaattop van 1992. De meeste politici zijn het vandaag eens dat de menselijke activiteiten aan…

Marxisme en ecologie

Ten onrechte wordt vaak gezegd dat het marxisme niet bezorgd is om het milieu of nog dat marxisten enkel kijken naar economische groei als antwoord op armoede en behoeften. Dit is niet correct. Op basis van de werken van Marx…

Door winst aangedreven globale opwarming

Het was voorspelbaar. De VN-top over het klimaat in Warschau, de 19de klimaattop sinds die in Rio in 1992, eindigde met lege woorden. Ondanks het laatste IPCC-rapport dat vaststelt dat de bedreigingen groter zijn dan ooit aangenomen, werden geen concrete…

Klimaatsverandering: een socialistische visie

De verschrikkelijk gevolgen van de orkaan Katrina confronteerden de Amerikanen met de gevolgen van het beleid van Bush en Co. Het bracht echter ook vragen op over de impact van een klimaatsverandering. Wetenschappers gaan met elkaar in de clinch over…

Kapitalisme en milieubehoud: niet te verzoenen

De verschillende internationale milieuconferenties van de Verenigde Naties gaande van Rio, Kyoto tot Johannesburg hebben één zaak duidelijk gemaakt. De kapitalistische grootmachten komen niet veel verder dan ronkende verklaringen, papieren doelstellingen en veel lippendienst aan een proper leefmilieu.