Tag: china

70 jaar geleden: de Chinese revolutie

Xi Jinping, de ‘sterke man’ van China, zal een groots militair optreden voorzitten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Chinese Revolutie op 1 oktober 1949. 70 jaar geleden werden het kapitalisme en imperialisme door het boerenleger van Mao…

“China ervaart nu een harde landing”

Een op hol geslagen aandelenmarkt en vervalste groeicijfers van het bruto binnenlands product (BBP) kunnen de realiteit van economie die kampt met grote problemen niet verdoezelen. Dikang, chinaworker.info

China. De grote vertraging

Op 16 juli maakte de Chinese regering de cijfers van het BBP voor het tweede kwartaal van dit jaar bekend. Op alle financiële markten weerklonk een zucht van verluchting, de regering kondigde immers een groei van 7,5% aan. Dit cijfer…

Chinese kredietcrisis zorgt voor wereldwijde schok

De afgelopen dagen heerste onrust op de financiële markten. Eerst was er de aankondiging van de Amerikaanse Fed op 19 juni dat het tegen het einde van het jaar zou stoppen met het beleid van goedkoop krediet via ‘quantitative easing’.…

Tibetanen in opstand. Hoe verder?

Op 14 maart werd de vijfde verjaardag gevierd van het massale protest in door Tibetanen bewoonde gebieden waar het Chinese regime een beleid van politieke en religieuze repressie voert. De verjaardag valt ook ongeveer samen met die van het bloedig…

China drijft repressie tegen opposanten op

De aanhoudende repressie van het Chinese regime richt zich steeds meer tegen linkse activisten en kritische stemmen. Dit wordt eens te meer duidelijk in het geval van de 24-jarige Zhang Shujie, een lid van de internationale organisatie waartoe LSP behoort.…

China tussen kapitalisme en planeconomie

Er is een nieuw boek verschenen onder de titel “Rood kapitalisme” waarin de conclusie wordt getrokken dat China nog een lange weg moet afleggen om een volledig kapitalistische staat te worden. Wij hebben al langer het standpunt ingenomen dat het…

Chinese regime bang van ‘Jasmijn-revolutie’

Er verschenen op enkele weinig bekende Chinese blogs oproepen voor een protestactie afgelopen zondag. Het doel was om de “Jasmijnrevolutie” te ondersteunen. De overheid reageerde op een weinig zelfverzekerde manier. Er werd preventief een grote ordedienst op de been gebracht.…