Tag: 1917

Leon Trotski over de Russische Revolutie van 1917

In 1932 hield de Russische revolutionair LeonTrotski een toespraak over de revolutie van 1917. Hij deed dit in Kopenhagen. Op dat ogenblik was Trotski reeds verbannen uit de Sovjet-Unie waar de stalinistische contrarevolutie verworvenheden van de revolutie ongedaan maakte, niet…

Vrouwen- en LGBT-rechten in revolutionair Rusland

Er is wereldwijd een politisering van jongeren rond de onderdrukking van vrouwen en LGBT-mensen. Dit leidt tot nieuwe discussies over hoe we een einde kunnen maken aan discriminatie en ongelijkheid. EMMA QUINN kijkt naar de ervaring van de Russische revolutie…