Auteur:

Clara Zetkin over Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht

De Eerste Wereldoorlog en het verraad van de socialistische leiders zorgden voor een breuk tussen de reformisten die zich tot sociale hervormingen beperkten en de revolutionairen, die elke strijd voor hervormingen koppelden aan die voor maatschappijverandering. Zetkin behoorde in Duitsland...

Twee anti-oorlogsteksten van Clara Zetkin

De Duitse marxiste Clara Zetkin verzette zich consequent tegen de Eerste Wereldoorlog. Ze had voor de oorlog reeds een groot aanzien binnen de Socialistische Internationale, zo lag ze aan de basis van de traditie van de internationale vrouwendag. Samen met...

Herinneringen aan Lenin

Uittreksel uit ‘Herinneringen aan Lenin’ door Zetkin. In het Nederlands gepubliceerd in VI Lenin, Over de emancipatie van de vrouw, Progres uitgeverij, Moskou, 1977, p.89-115. Online publicatie: marxisme.be (de voorloper van marxisme.be) in augustus 2004. Hier kan je deze online versie lezen.