Kan Bernie Sanders het politieke establishment verslaan?

Interview met Ginger Jentzen van Socialist Alternative

De strijd voor het Amerikaanse presidentschap woedt op volle toeren. De zelfverklaarde socialist Bernie Sanders doet het daarbij uitstekend in de peilingen. We spraken over de campagne van Bernie en de situatie in de VS met Ginger Jentzen. Zij is lid van Socialist Alternative in de VS. Als activiste in Minneapolis speelde ze een belangrijke rol in de strijd voor een minimumloon van 15 dollar per uur en raakte ze bijna verkozen in de gemeenteraad.

Interview door Bart Vandersteene

In 2017 was je kandidaat namens Socialist Alternative voor de gemeenteraad van Minneapolis. Je behaalde 44% van de stemmen en miste de zetel op een haar na. Had Bernie’s campagne in 2016 invloed op je beslissing om te kandideren?

“Absoluut. Ondanks het feit dat er een reactionaire president in het Witte Huis zetelt, is het zo dat meer en meer Amerikanen open staan voor socialistische ideeën. Dit werd al duidelijk toen Kshama Sawant in 2013 als kandidate van Socialist Alternative in de gemeenteraad van Seattle verkozen raakte met bijna 100.000 stemmen. Ze werd gezien als dé kandidaat van de Occupy-beweging en werd verkozen met een mandaat om van Seattle de eerste grote stad te maken die een $15-minimumloon zou doorvoeren, wat ook gebeurde. Haar verkiezing als openlijke socialiste oogstte nationale en zelfs internationale media-aandacht. Jongeren vandaag zijn de meest radicale generatie sinds de jaren 1970. Ze worden geconfronteerd met een sombere toekomst, toenemende studentenschulden en lage lonen.

“Als lid van Socialist Alternative en geïnspireerd door Kshama’s overwinning brachten we de lessen van die strijd in Seattle naar Minneapolis. Ik werd verantwoordelijke van de 15Now-campagne en leidde de succesvolle beweging om deze hervorming af te dwingen, eerst in mijn stad Minneapolis in 2017, en vervolgens in onze zusterstad St. Paul.

“Bernie’s campagne van 2016, waarin hij opriep tot een ‘politieke revolutie’ tegen de klasse van miljardairs, gaf de werkende bevolking vertrouwen dat het mogelijk was om radicaal hun belangen te verdedigen. Ook mijn campagne in 2017 had als doel om werkende mensen te organiseren. Net als Bernie accepteerde ik geen cent uit de bedrijfswereld en zou ik, eens verkozen, enkel het gemiddelde loon van een werkende in mijn gemeenschap aannemen. We voerden campagne voor een begrenzing van de huurprijzen, om grote ontwikkelaars en de rijken te belasten. Met die opbrengsten zouden we betaalbare sociale woningen bouwen. Uit gelekte e-mails bleek dat de grote bedrijven onze campagne zagen als de grootste bedreiging voor hun toekomstige winsten. Onze campagne had een enorm sterke basis. We haalden $160.000 op bestaande uit duizenden kleine giften en vestigden daarmee een record. Daarmee konden we een sterke, professionele campagne voeren. We haalden de meeste eerste voorkeurstemmen maar werden in de derde stemronde nipt verslagen.

“We wonnen de verkiezing niet maar we hebben wel een debat in de stad op gang gebracht over betaalbare huisvesting, het belasten van de rijken en de noodzaak tot politieke organisatie.

Kshama Sawant werd enkele maanden geleden voor de derde keer verkozen. Ondanks het feit dat de rijkste persoon ter wereld, Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, er veel geld voor over had om haar de zetel te ontnemen. Hoe ging dat?

“Ja, in november behaalden Socialist Alternative en Kshama een enorme overwinning. Ze versloegen Amazon en andere grote bedrijven die de samenstelling van de gemeenteraad probeerden te kopen. We bouwden de sterkst mogelijke beweging op en wonnen. Nu gebruiken we dit momentum om een coalitie te bouwen om Amazon te kunnen belasten en zo de bouw van betaalbare, sociale woningen te financieren.

“Onze benadering van politiek is er één van opbouw van bewegingen in combinatie met een vastberaden klassenstrijd. We koppelen deze strijd aan de noodzaak van fundamentele socialistische veranderingen. We denken dat dezelfde aanpak zal nodig zijn om Bernie verkozen te krijgen en de klasse van miljardairs te verslaan.”

De media probeerden Bernie’s campagne lange tijd dood te zwijgen, maar hij is nu in veel peilingen de koploper geworden. Hoe is zijn campagne zo ver gekomen en hoe verhoudt deze zich tot 2016?

“Bernie’s campagne is radicaler en meer gericht op de werkende klasse dan die in 2016. Zijn idee om als president de ‘Organizer in Chief’ te worden (in plaats van de ‘Commander in Chief’) en te willen bouwen aan een ‘regering van de werkende klasse’ zet de juiste toon. In tegenstelling tot de andere kandidaten is Bernie de eerste om te zeggen dat het winnen van de verkiezingen niet genoeg zal zijn. De werkende mensen moeten georganiseerd worden.

“Momenteel breekt Bernie alle records voor de financiering van z’n campagne. Hij is koploper in het ontvangen van giften van landbouwers, leraren, werklozen, kleine handelaars, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, verpleegsters en buschauffeurs. Sanders leidt in elke peiling onder jongeren, vrouwen en migranten.

“Voor miljoenen mensen is natuurlijk de vraag wie het best de door de miljardairs gesteunde president Trump kan verslaan. Bernie kan dat best. Zijn slogan ‘Not me. Us’ activeert mensen.”

Alexandria Ocasio-Cortez, die een sterke bondgenoot van Bernie Sanders is, zei in een recent interview dat in gelijk welk ander land zijzelf en Joe Biden, de kandidaat van het partij-establishment, nooit deel zouden uitmaken van dezelfde partij. Hoe lang kan deze tegenstrijdigheid binnen de Democratische Partij duren?

“Gezien de diepe woede bij de bevolking is het onvermijdelijk dat er nieuwe partijen rechts en links van de Democraten en Republikeinen zullen ontstaan. Sinds 2016 is er het begin van een massale vrouwenbeweging die werd aangewakkerd door #MeToo. Er zijn massale protesten geweest van jongeren tegen wapengeweld en meer recentelijk tegen klimaatverandering. Er is de belangrijkste stakingsgolf in decennia, die begon met de opstand van de leraren en die zich nu uitbreidt naar andere sectoren, waaronder de auto-arbeiders. Er is een groeiende belangstelling voor socialistische ideeën, met de Democratische Socialisten van Amerika (DSA) die groeien tot 60.000 leden.

“Het establishment van de Democratische Partij weet dat AOC en Bernie een bedreiging vormen voor het politieke project van de Democratische Partij als betrouwbare partner van het grootkapitaal. Echt waar, ze zien nog liever vier jaar langer Trump als president, dan Sanders te moeten accepteren. Ze zullen nog eerder bereid zijn de partij te splitsen dan dat ze het programma van Sanders zullen steunen. Als Sanders en zijn miljoen vrijwilligers erin willen slagen om alle obstakels in de voorverkiezingen te overwinnen, dan heeft hij een massale ledenorganisatie achter zich nodig. In feite zal hij een partij binnen de partij nodig hebben om zich tegen de sabotage van het Democratisch establishment te verdedigen.

“Het is nog steeds een zeer waarschijnlijk scenario dat Sanders wordt geblokkeerd door het Democratisch establishment, zelfs wanneer hij de meeste stemmen krijgt in de voorverkiezingen. In zo’n scenario stellen wij voor dat de aanhangers van Sanders een grote conferentie beleggen om de volgende stappen voor de beweging te bespreken. In 2016 saboteerde het politieke establishment de campagne van Sanders ten gunste van de pro-establishment kandidaat Hillary Clinton. Zo vervreemdde ze grote delen van de werkende klasse en jonge Sanders-supporters. Het potentieel voor een nieuwe partij links van de Democraten bestaat. Socialist Alternative zal er op zo’n conferentie voor pleiten om te starten aan de opbouw van zo’n partij. Dat is een essentiële stap om de macht van de klasse van miljardairs te breken.”

Socialist Alternative besloot de campagne van Bernie Sanders actief te ondersteunen. Wat zijn de belangrijkste redenen voor deze beslissing?

“Op dit moment bundelt de campagne van Sanders die krachten die echte verandering in het belang van de werkende klasse willen. Als marxisten zien we een aantal beperkingen in de politiek van Sanders. Sanders’ programma laat belangrijke vragen onbeantwoord en legt zijn aanhangers niet uit dat het beleid dat hij wil eigenlijk een heel ander soort samenleving vereist. Het kan enkel in een socialistische samenleving, waar voor eens en altijd de macht van de klasse van miljardairs wordt doorbroken. Bernie spreekt duidelijk rechtstreeks tot de werkende klasse met een oproep aan de klasse om zich te organiseren, en dat is een enorme stap vooruit.

“Socialist Alternative zet zich volledig in voor de campagne van Sanders. We komen met resoluties in de vakbonden om Sanders te steunen. Socialisten pleiten voor vakbonden die democratisch worden bestuurd en vechten voor alle werkende mensen, in plaats van alleen maar te proberen om het grootkapitaal en hun politici in het gareel te houden.

“Om een Green New Deal voor werkende mensen te winnen, waar Bernie onverbiddelijk voor vecht, moeten we de fossiele brandstofindustrie, die profiteert van de vernietiging van onze planeet, bestrijden. Die industrie moet in publiek bezit worden genomen om zo een overgang naar een volledig groen energienetwerk onder democratische controle van de werknemers te kunnen organiseren. In dit proces creëren we miljoenen groene jobs. Om Medicare for All te winnen, moeten we de privé-verzekeringen en grote farmaceutische bedrijven ontmantelen en een publiek en gratis gezondheidszorgsysteem opbouwen.

“Om deze campagne te winnen moeten we een formidabele beweging opbouwen. Sanders wijst in de goede richting, maar de Democratische Partij wordt stevig gecontroleerd door bedrijfsbelangen en kan niet worden hervormd tot een partij voor werkenden. Dit is een tegenstrijdigheid die niet veel langer kan standhouden. We strijden voor een overwinning van Sanders, maar we discussiëren tegelijkertijd over de noodzaak van een nieuwe partij die gebaseerd is op de belangen van de werkenden. Zo’n partij is nodig voor Sanders en zijn aanhangers om succesvol te kunnen zijn in de politieke revolutie tegen de klasse van miljardairs.”

Print Friendly, PDF & Email