Socialisme 2017: Welke verandering en hoe deze bekomen?

De internationale spanningen nemen toe met ook steeds meer gewapende conflicten. Racisme, seksisme en homofobie zijn alomtegenwoordig. Heeft deze samenleving ons dan niets anders te bieden dan oorlog, terrorisme, ongelijkheid en crisis? Een groeiende laag van de bevolking legt zich daar niet bij neer en komt in actie.

Van de VS tot Marokko waren er de afgelopen maanden grote protestbewegingen van jongeren en werkenden. Er is enthousiaste steun voor nieuwe linkse standpunten: Sanders, Mélenchon, Corbyn, … tonen dat het mogelijk is om het kapitalisme in vraag te stellen. Dit alles leidt tot vragen: welke verandering is nodig en hoe kunnen we deze bekomen? Neem deel aan Socialisme 2017 en discussieer mee over ideeën om de wereld te veranderen.

100 jaar Russische Revolutie

Bij het ter perse gaan van deze krant wordt de laatste hand gelegd aan het volledige programma van Socialisme 2017. Een rode draad is de 100ste verjaardag van de Russische Revolutie, de eerste bewuste poging om een arbeidersdemocratie te vestigen.

Die historische periode is belangrijk voor al wie vandaag tot de conclusie komt dat het kapitalisme vervangen moet worden door een ander systeem. De samenleving waar LSP voor opkomt, heeft niets te maken met de bloedige dictatuur van het stalinisme. Wij verwijzen naar de klassenloze samenleving die de Bolsjewieken en de massa’s in Rusland in 1917 voor ogen hadden.

Tijdens Socialisme 2017 zullen verschillende commissies terugkijken op 1917 om de lessen ervan voor vandaag te trekken. Enkele thema’s zijn:

 • Lessen van de Russische Revolutie
 • Impact van de revolutie op België, Afrika en het Midden-Oosten
 • Hoe kon de stalinistische nachtmerrie ontwikkelen?
 • Oktober 1917: staatsgreep of revolutie?

Strijden tegen seksisme

In maart werd de campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en het Asociaal beleid) opgezet. Er is internationaal een nieuwe opgang van vrouwenstrijd, onder meer rond het recht op abortus, tegen seksisme en tegen geweld op vrouwen. De verkiezing van Trump leidde tot massaal protest met miljoenen betogers tijdens de Million Women’s Marches in januari 2017.

De campagne ROSA stelt tijdens Socialisme 2017 een reeks commissies voor. Zo wordt ingegaan op de rol van vrouwen in de Russische Revolutie en op vrouwenrechten na 1917.

Onze strijd is internationaal!

Op Socialisme 2017 zullen enkele opmerkelijke internationale sprekers aanwezig zijn. Ruth Coppinger zit in het Iers parlement en staat vooraan in de strijd voor het recht op abortus in Ierland. Ze speelde een centrale rol in de succesvolle strijd tegen de gehate watertaks en in de verdediging van het recht op protest in het proces tegen de activisten van Jobstown (zie pagina 9). Ruth zal ook deelnemen aan een discussie over hoe revolutionaire militanten aan parlementair werk doen. Ana Garcia is de voorzitster van de Sindicato de Estudiantes, een jongerenorganisatie waarin Izquierda Revolucionaria een centrale rol speelt. Ana zal het onder meer hebben over de rol van jongeren in strijd en in revolutie. Rob Jones maakte de val van de Muur en de ontwikkelingen sindsdien mee als politiek activist in Moskou.

De discussies worden versterkt door een aantal Belgische sprekers. Zo komt Ludo De Brabander, woordvoerder van vzw Vrede en auteur van o.a. ‘Oorlog zonder grenzen’ (2016, EPO), een boek over de geschiedenis van de conflicten en de chaos in het Midden-Oosten en de rol van de Westerse machten. Brecht De Smet zal eveneens spreken. Hij is onderzoeker en docent aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de UGent. Hij volgt Egypte op de voet en schreef in 2016 het boek: “Gramsci on Tahrir, Revolution and Counter-Revolution in Egypt” (Pluto Press). Er is een discussie met een woordvoerder van de CADTM (Campagne voor de Opheffing van de Derdewereldschulden) over de verwerping van de schulden in de Russische Revolutie. We treden in discussie met een vertegenwoordiger van GRESEA (Groupe de Recherche pour une Stratégie Économique Alternative) over economische alternatieven en de kwestie van nationalisaties. Verder zullen er uiteraard ook heel wat jongeren, syndicalisten en militanten discussies inleiden of eraan deelnemen.

Marxisme

De crisis van het kapitalisme en het gebrek aan oplossingen vanwege de heersende klasse, zorgen ervoor dat regelmatig naar Marx en zijn analyses wordt verwezen. Hij wordt vaak voorgesteld als een invloedrijke denker die bovendien een correcte analyse van het kapitalisme bracht.

De marxistische methode is voor ons een onmisbaar hulpmiddel om de wereld te begrijpen. Marx en Engels merkten echter op dat het niet volstaat om de wereld correct te interpreteren, maar dat we ook moeten bouwen aan de instrumenten waarmee de werkenden en hun gezinnen de strijd voor een beter leven en mooiere toekomst voor de toekomstige generaties aangaan.

Socialisme 2017 is een gelegenheid om kennis te maken met de marxistische methode of om ons er verder in te verdiepen. Dat is essentieel voor al wie de wereld wil veranderen.

Tenslotte zijn er in het rijkgevulde programma ook nog commissies over kunst en revolutie, is er een begeleide wandeling door Brussel ‘in de voetsporen van Marx’ en zijn er verschillende boekenstands voorzien. We hebben de gelegenheid aangegrepen om andere linkse organisaties uit te nodigen om deel te nemen aan Socialisme 2017 met een stand en de mogelijkheid om een commissie naar eigen keuze te organiseren binnen het kader van Socialisme 2017.

 

PROGRAMMA

 

Zaterdag 21 oktober

11-12u: De Russische Revolutie – de belangrijkste historische gebeurtenis. Met Anja Deschoemacker (woordvoerster LSP Brussel), Emily Byrns (campagne ROSA) en Rob Jones (Socialistisch Alternatief, Moskou)

13u30-15u30: werkgroepen:

 • De Russische Revolutie en vrouwenemancipatie
 • Parlementair zijn en revolutionair – is deze combinatie mogelijk? Met Ruth Coppinger, Iers parlementslid Solidarity
 • Wie was Leon Trotski en zijn relevantie vandaag
 • Russische Revolutie en het Midden-Oosten. Met Ludo De Brabander (vzw Vrede) en Brecht Desmet (onderzoeker en docent Ugent)
 • De Sovjets en de arbeiderspartijen (georganiseerd door Lutte Ouvrière, Arbeidersstrijd)
 • Kunst en revolutie

16-18u: werkgroepen:

 • De strijd voor abortusrechten in Ierland. Met Ruth Coppinger
 • De kwijtschelding van de schuld en de Russische Revolutie. Met Nathan Legrand van CADTM (Comité voor de kwijtschelding van de illegitieme schuld)
 • De Russische Revolutie en België: het ontstaan van de Belgische Communistische Partij. Met Geert Cool, hoofdredacteur ‘De Linkse Socialist’
 • 1919-1921: De Duitse Revolutie faalt. Had de 20e eeuw er anders kunnen uitzien?
 • Oktoberrevolutie: staatsgreep of revolutie?
 • Film: ‘I am not your negro’

19-20u30: 100 jaar Russische Revolutie. Crisis van het kapitalisme en het verzet ertegen. Met Ana Garcia, voorzitster Sindicato de Estudiantes (Spaanse staat), Ludo De Brabander (vzw Vrede), Ruth Coppinger (Iers parlementslid Solidarity) en Bart Vandersteene (woordvoerder LSP)

 

Zondag 22 oktober

10u30-12u30: werkgroepen:

 • LGBTQ rechten in 1917 en vandaag
 • Venezuela, Bolivië, Cuba – Alternatieven op het kapitalisme?
 • Jongeren en revolutie. Met Ana Garcia, voorzitster Spaanse studentenvakbond
 • De rol van revolutie in de geschiedenis van de mensheid: inleiding tot het historisch materialisme
 • ‘Nouvelles conquêtes. A gauche pour un monde plus juste.’ Bespreking van het nieuwe programmaboek van Di Rupo door Eric Byl, algemeen secretaris LSP
 • Wandeling Marx in Brussel met François Bliki, oprichter LSP

14-16u: werkgroepen

 • Het socialistisch feminisme, gisteren en vandaag. Met Anja Deschoemacker, vrouwenbureau LSP
 • Lessen van de bedrijfsovernames door de werkenden in Argentinië. Met Natalie Hirtz, GRESEA (studiegroep voor een alternatieve economische strategie)
 • Een kijk achter het IJzeren Gordijn: jong zijn in Oost-Europa voor de val van de Muur
 • Impact van de Russische Revolutie in Afrika. Met Alain en Ekobo Priso Olivier
 • Hoe kon het stalinisme zegevieren? Met Rob Jones, Socialistisch Alternatief (Moskou)
 • Het zijn bepaalt het bewustzijn: inleiding in de marxistische filosofie

16u15-17u. Revolutionair zijn in de 21e eeuw, met welke partij en programma? Met Eric Byl (algemeen secretaris LSP), Ana Garcia, Izquierda Revolucionaria (Spaanse staat), Nicolas Croes (hoofdredacteur ‘Lutte Socialiste’)

PRAKTISCH

 • Socialisme 2017 vindt plaats op 21 en 22 oktober in Cultuurcentrum De Kriekelaar (Gaillatstraat 86, Schaarbeek). Gemakkelijk bereikbaar van het Noordstation.
 • Inkom voor een volledig weekend: 15/8 euro in voorverkoop (loontrekkende/sociaal tarief). Aan de deur: 20/12 euro.
 • Inkom voor één dag: 10/5 euro in voorverkoop (loontrekkende/sociaal tarief). Aan de deur: 5/8 euro.
 • Schaf je voorverkoopkaart nu al aan door te storten op BE69 0012 2603 9378 met vermelding ‘Socialisme 2017’ en je kaart ligt dan klaar aan het onthaal.

Bestel je ticketPrint Friendly, PDF & Email